Familjen har stort stöd

posted in: Conny Brännberg | 0

Artikel publicerad i SLA 7/5 2010

Familjepolitiken kommer även detta val att stå i fokus för oss kristdemokrater. Vi vet att föräldrar vill ha mer tid med sina barn. Vi har flera konkreta förslag som stärker familjen och dess roll som samhällsbyggare.

De rödgröna gillar inte vårdnadsbidraget. Vänstern har tydligt deklarerat att det skall helt försvinna. Vi menar tvärtemot. Vi vill i ett första steg höja det till 6000 kronor per månad och barn. Vi vet också att många föräldrar gillar idén med vårdnadsbidraget. 81 procent svarade SIFO att de vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 % av föräldrarna ville avskaffa det.

Föräldrar behöver stöd

Det är inte lätt att vara förälder. Därför är det angeläget med olika slags föräldrastöd. Vi vill se minst en familjecentral i varje kommun som kan komplettera det viktiga arbete som sker på MVC och BVC. Vi vill också se att kommunerna har team som kan rycka ut och stötta familjerna i deras hem. Särskilt viktigt är det att vi ger stöd till ensamstående föräldrar. Här kan också många frivilliga insatser ske, t ex att seniorer erbjuder sig att vara barnvakter åt grannens barn. Allt stöd behöver inte ske i det offentligas tjänst. Ett mänskligare samhälle innebär att vi ställer upp för varandra.

Föräldrarna ska själva göra valen

Vi kristdemokrater går till val på att politikernas roll ska förändras. Vi vill se mer av att medborgarna själva fattar beslut. Det kan handla om val av barnomsorg. Det är föräldrarna som är bäst på att välja om de själva ska vara hemma med barnen om de ska gå i en förskola eller hos en dagbarnvårdare. Likaså ska föräldrar och elever kunna välja den skola som de anser lämpligast. Det ska inte ske på kontoren i Stadshuset. Besluten ska kunna tas vid de egna köksborden.

Föräldrar kan avgöra valet

Höstens val kommer att handla om hur vi bygger samhället. Vi tror på den lilla gemenskapen där just familjen spelar stor roll. Det är i familjen som vi tränar rättvisa och solidaritet, som vi lär oss att leva i gemenskap men också ta hänsyn till varandra, och där livets värdegrund formas. Tidigare vänsterledare ropade: Död åt familjen! Vi tror på familjen och vill driva en politik som stärker dess roll. Därför uppmanar vi alla föräldrar att noga tänka över vilket parti som de röstar på.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker