Inför ett kulturpass i Västra Götalandsregionen

posted in: Conny Brännberg | 0

Motion till regionfullmäktige 2010-03-16

 

Inför ett Kulturpass i Västra Götalandsregionen

Västra Götaland är en region med tydlig kulturprofil. Kulturarv och kulturhistoria ger regionen identitet och särprägel. Vi har ett flertal kulturinstitutioner av nationell och internationell betydelse och ett musikliv med djup och bredd. Regionen är ledande inom film och har en stark ställning inom arkitektur, form och design.

I Västra Götaland ska kulturen vara en sammanhållande länk som bidrar till att skapa en regional identitet. Kulturen ger människor möjlighet att mötas. Det är i det mänskliga mötet som förståelse skapas. Kulturen är en viktig faktor för medskaparanda, gemenskap och ökad integration mellan olika grupper i samhället. Alla regionens invånare ska ha rätt till ett rikt och varierat kulturutbud.

Kristdemokraterna vill införa ett kulturpass som ska underlätta för invånarna att utnyttja regionens rika kulturliv. Regionen äger ett antal institutioner som kan ingå i ett gemensamt erbjudande, dessutom bör även andra huvudmäns kulturutbud kunna inkluderas. Passet skulle kunna samla alla de erbjudanden och rabatter som finns bland institutionerna i dagsläget och dessutom användas för att skapa nya innovativa lösningar.

Genom passet vill vi speciellt underlätta för kulturell verksamhet riktad till barn och ungdomar. Kulturen ska kunna finnas med som en naturlig del i barn och ungdomars liv. Kulturpasset ska möjliggöra för barn och föräldrar att tillsammans utnyttja det stora kulturutbudet som Västra Götaland kan erbjuda. Ett sådant skulle kunna innebära att familjer för en viss summa pengar kan köpa ett årskort som laddas med ett antal upplevelser samt fritt inträde på några av regionens kulturarrangemang. Syftet är att låta föräldrar och barn ta del av alla de upplevelser som kulturen innebär och därigenom få gemensamma upplevelser och tid att umgås.

För ungdomarna kan kulturpasset vara en del av fritidskortet och berättiga till studentrabatter och fria inträden. Passen kan även vända sig till andra målgrupper. Ett exempel är ett ”nyinflyttad-pass” som vänder sig till nyinflyttade i regionen. Huvudtanken är att man ska betala för sitt pass, men gärna att det utformas med någon typ av ”bonus-system”. Ett sådant kan vara att man samlar poäng som kan lösas in vid något framtida kulturbesök.

Det finns flera förebilder till ett Kulturpass. I Göteborg finns Göteborgskortet och många storstäder erbjuder något liknande. Särskilt intressant vore det att Kulturnämnden och Västtrafik gemensamt utformar ett pass där såväl resa som kulturupplevelse finns utformat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

 

att                  att regionfullmäktige ger Kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för införandet av ett kulturpass i Västra Götalandsregionen.

Vänersborg 2010-03-16

Conny Brännberg (KD)

Ledamot av Regionfullmäktige