Införande av personalbil

posted in: Conny Brännberg | 0

Motion till Regionfullmäktige 2010-03-16

Införande av personalbil

Personalbil är en uppskattad form av personalförmån som gynnar såväl arbetsgivaren som den enskilde. Genom att välja miljöbilar som personalbil görs också en stor insats för det hållbara samhället.

Idén med personalbil har satt fart sedan skattereglerna fastställts så att personalbil hanteras genom ett bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren erbjuder den anställde en bil, vanligtvis på 36 månader, och kostnaden sker genom avdrag på lönen.

Detta innebär en möjlighet för en anställd att köra en ny bil till en betydligt lägre kostnad än om man själv skulle köpa fordonet.

Västra Götalandsregionen eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare. Då ”Hem-PC” infördes var regionen en stor aktör som förmånligt erbjöd sina anställda en möjlighet att införskaffa en dator till hemmet. Nu finns liknande möjligheter för personalbilinsköp.

Då kommunalförbundet FyrBoDal lät utreda frågan om miljöbil som personalbil sammanfattades det positiva med denna form av personalförmån som:

”Ett erbjudande om personalbil (alla tillsvidareanställda erbjuds att disponera en miljöbil via

arbetsgivaren) har följande fördelar:

  • • Koldioxidutsläppen minskar.
  • • Förutsättningar för en utbyggnad av infrastruktur för miljövänliga bränslen skapas.
  • • Är kostnadsneutralt för arbetsgivaren.
  • • Är ett attraktivt rekryteringsinstrument.
  • • Är ekonomiskt attraktivt för de anställda”

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

 

att                  Att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsen att utreda ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt införande av personalbil i Västra Götalandsregionen

Vänersborg 2010-03-16

Conny Brännberg (KD)

Ledamot av Regionfullmäktige