Kultur är en livsnödvändighet

posted in: Conny Brännberg | 0
  Kultur behandlas ibland som om det vore något överflödigt. Något som vi kan tänka oss att ägna uppmärksamhet i mån av tid och pengar. Det är en skev och olycklig bild av något som i själva verket är alldeles livsnödvändigt. Kultur är så oändligt mycket mer än La bohème på Göteborgsoperan. Kultur är möten, mat och musik. Det är alltifrån pop och paljetter till rim och ramsor. Kultur är det vi läser, lyssnar på, skriver och skapar. Det är våra sätt att mötas, att fira och att utveckla och tillfredsställa våra sinnen.

  När det gäller kulturen är politikens utmaning att se till att alla invånare har möjlighet att ta del av kulturella upplevelser. Det handlar om fysisk tillgänglighet men också om mental och social sådan. Politiken ska stödja utan att styra och skapa förutsättningar för alla människor att kunna delta i ett fritt kulturliv. I Kristdemokraternas principprogram står: ”Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och som en del i det har den ett unikt egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets alla delar.”

  Forskningen visar att livslängden är betydligt längre hos människor som är kulturellt aktiva än hos människor som inte är det. En vältränad hjärna är lika viktigt som motion och kosthållning. Genom att betrakta kulturen som ett livselixir snarare än lyx kan vi bättre ta vara på kulturens inneboende förmåga att skapa lust och välmående. På flera håll i landet pågår försök med att låta kulturen få plats i rehabiliteringen. I Uppsala får personer med fibromyalgi spela teater. I Helsingborg har man valt ut gruppen långtidssjukskrivna med depressioner, stress och långvarig smärta till ett försök där kultur kan ingå som en del av behandlingen. Försöken har hittills visat positiva resultat och insikten om kulturens hälsofrämjande effekt håller nu på att sprida sig över landet.

  Någon har sagt att det bor en sund själ i en sund kropp. Det finns sannolikt både hälsa och ekonomi att hämta i att ibland ta vägen via själen för att mota och bota kroppsliga krämpor. När jag för en tid sedan i en motion föreslog att Västra Götalandsregionen skulle införa förskrivning av kultur på recept mötte jag stor skepsis och motionen avslogs. Under tiden har andra landsting gått före och nu hoppas jag att vi i Västra Götaland är mogna att följa efter och ta vara på kulturens hälsofrämjande kraft.

    

  1. Conny Brännberg (KD)
  2.  

  3. Ledamot i Regionfullmäktige
  4.  

  1.  
  2.