Skövdes och Skaraborgs framtid är spännande

posted in: Conny Brännberg | 0

Insändare till media i Skaraborg

Det finns många intressanta utvecklingsområden för Skövde kommun, men också för hela Skaraborg de närmaste åren. Samtidigt så krävs det ett ledarskap som förmår att samordna de olika kommunernas intressen, men framför allt behövs det politiskt mod. Morgondagens politiker kan vara med och ge Skaraborg ett riktigt lyft.

 

Näringslivet är basen

Förutsättningen för att finansiera våra välfärdstjänster är ett fungerande näringsliv. Allt tyder på att den framtida hälso- och sjukvården kommer att stärka folkhälsan och därmed medellivslängden. Detta kommer att kräva stora resurser. Som politiker har vi inte direkt med näringslivet att göra, men indirekt påverkar vi företagsklimatet på många sätt. De som vill driva och utveckla företag måste få ett starkt stöd från politikerna. Utan välmående företag minskar skatteunderlaget och därmed våra möjligheter att utveckla välfärden.

 

Infrastrukturen

Under många år har det varit eftersläpning av väg- och järnvägsunderhållet. Nu gör regeringen en storsatsning. Tyvärr måste vi konstatera att E20 inte ligger med i planerna på det sätt som vi hade önskat och detta måste bli en angelägen fråga under nästa mandatperiod. Däremot ser det ut som att en hel del satsningar kommer att göras på Västra Stambanan vilket är glädjande. Näringslivet i Skaraborg är oerhört beroende av goda kommunikationer, i synnerhet till Göteborgs Hamn.

 

Utbildningar

En fortsatt satsning på Högskolan i Skövde och Gothia Science Park är en angelägenhet för hela Skaraborg. Likaså spelar SLU i Skara en viktig roll. De nya yrkeshögskolesatsningarna ger också kommunerna i området en möjlighet att stärka utbildningssektorn. Vi vet också att elevkullarna kommer att sjunka de närmaste åren och detta ställer stora krav på samordning och maximalt utnyttjande av resurserna. Gymnasieskolan står inför en stor reform 2011 och det behövs ett politiskt ledarskap som ser till att verksamheterna samordnas. Annars kommer det att bli dyrt för de enskilda kommunerna.

 

Besöksnäringen

Under ledning av Västsvenska Turistrådet sker en stark utveckling av turismen och mötesindustrin i Skaraborg. Här finns det möjlighet att skapa nya jobb. Den fantastiska natur- och kulturmiljö som Skaraborg erbjuder kan ge ett framtida lyft. Men detta kräver ett synsätt där Skaraborg som helhet lyfts fram som en destination. Samverkan är ett nyckelord där dels politikerna måste samarbeta, men framför allt måste entreprenörerna släppas fram.

 

Värmlandsfrågan

En oerhört stor fråga som just ni debatteras livligt mellan de politiska partierna är en eventuellt kommande sammanslagning med Värmland. Idag består Västra Götalandsregionen av 49 kommuner och de 16 kommunerna i Värmland har önskat att vi tillsammans bildar en ny region. Om detta blir av så hamnar Skaraborg i centrum av storlänet och detta kan ge oss stora möjligheter på många områden.

Den kommande mandatperioden kan ge Skaraborg stora möjligheter till utveckling, men då gäller det att de nya politikerna tar vara på möjligheterna. Jag vill vara med och leda detta och ber därför om väljarnas förtroende.

Conny Brännberg (KD)

     

 

 

 

 

     

Etta på KD-listan till regionvalet