Barn som mår bra skolkar inte

posted in: Annika Eclund | 0

Jan Björklund (FP) föreslår att skolk ska skrivas in i betygen från och med höstterminen 2011. Är inte detta ett sätt att ytterligare sänka barn som redan mår dåligt? Det är ju inte så att olovlig frånvaro går obemärkt förbi. En duktig lärare har ständig kontakt med föräldrar till barn som strular i skolan. Genom frånvaroprogram följer föräldrarna, hemifrån på sin dator, barnens närvaro. Utförliga rapporter om närvaron lämnas också på varje utvecklingssamtal. Att tala om för ett barn som skolkar att han eller hon kommer att få svårt på arbetsmarkanden framöver funkar inte då de oftast saknar betyg överhuvudtaget. De har alltså inte ens insett att betygen är inkörsporten till ett bra vuxenliv. Nej, att barn skolkar i skolan bottnat ju i något. Det kan vara konflikter i hemmet, psykiska probem eller mobbning. Det hjälper ju inte då att få leva med ett dokument resten av livet som påminner om den del av livet de helst vill glömma. Björklund jämför skolk med att komma och gå som man vill på en arbetsplats och glömmer då att vi talar om barn i den mest känsliga åldern då man söker sin identitet och hormonerna lever sitt eget liv. Piskor fungerar inte för denna grupp elever. Vi som jobbar i skolan måste istället bli ännu duktigare på att skapa lust och motivation hos alla barn.