”Gråväderssensualism” ska locka turisterna till Bohuslän

posted in: VG-regionen | 0

Vid sitt besök i Lysekil fick en grupp kristdemokrater från regionen möta Västsvenska Turistrådets Gunilla Mitchell för en intressant eftermiddag omkring besöksnäringen.

För Bohusläns del ökar befolkningen med flera hundra procent under juni, juli och augusti medan området uppvisar glesbygd och avfolkning under resten av året.

Det går över hundra direktlinjer dagligen året runt med flyg till Västra Götalandsregionens och Oslos flygplatser, men övrig kollektivtrafik måste utvecklas så att man når fram till alla ”pärlor” som finns. Och säsongen kan förlängas betydligt.

Sverige har en lång tradition av turism och resande, och på vissa orter kan man med relativt enkla medel lägga in ännu en växel och få ut mer av besökarna. Man behöver också uppmärksamma marknader där människor nyligen upptäckt vårt land som besöksmål, och fått möjligheter att resa hit.

Tillväxtverket har beslutat uppdra åt Turistrådet att utveckla Bohuslän, som en av fem svenska destinationer, till en exportmogen produkt. Ett bidrag på 20 miljoner kr har beviljats för denna utveckling, som handlar om allt från närvaro på Internet till inventering av befintliga stugbäddar. – Det finns många privatägda stugor som står tomma en stor del av säsongen, berättar Gunilla Mitchell. Dessa skulle kunna beläggas med gäster, men det krävs en viss minimistandard för att tillfredsställa de utländska gästerna idag.

Idag sysselsätter turist- och besöksnäringen ca 26 000 helårsarbetsverken i Västra Götaland, och de flesta av dessa finns i mindre företag. Det finns mycket man kan göra för att ”förädla sin produkt” och sysselsätta fler. – Paddling av kanot och kajak har blivit populärt bland en viss grupp gäster. I stället för att bara hyra ut själva kanoten kan man göra ett helt paket med utrustning, matsäck, övernattningar längs en markerad kanotled osv, säger Gunilla Mitchell som ett exempel på sådan förädling. För att förlänga säsongen kan man också behöva tänka nytt i fråga om upplevelser, och inte fastna i enbart sommar och sol. Här kommer begreppet ”gråväderssensualism” in. Det är inte bara i fjällen som det är mysigt att kura vid en brasa, grilla korv eller äta våfflor sittande på en fårskinnsfäll.

De senaste åren har film- och litteraturturism blivit ett begrepp inom upplevelseindustrin, och i Bohuslän har Camilla Läckbergs böcker om Fjällbacka redan lockat en hel del besökare. Man håller som bäst på att etablera de olika platserna och scenerna ur böckerna som besöksmål i takt med att även filmerna släpps på den internationella marknaden.

Regionen och kommunerna skall inte själva anlägga turistattraktioner, näringsställen osv. Det skall överlåtas åt privata företagare. Däremot skall ”det offentliga” undanröja hinder (förenkla regelverk t ex) och bygga upp en fungerande infrastruktur med kollektivtrafik, parkeringsplatser, toaletter, gatubelysning osv för att underlätta etableringar av nya upplevelseföretag.

Conny Brännberg, kristdemokraternas talesperson i frågor kring regional utveckling, säger att han är glad för möjligheten att göra detta studiebesök i Lysekil tillsammans med politikerna Annika Eclund och Roland Utbult, riksdagsledamöter samt Stig Andersson och Dan Hovskär, regionfullmäktigeledamöter. Vid mötet med Västsvenska Turistrådet deltog också Elisabeth Larsson och Lilly Sundling från lokalavdelningen i Lysekil och Eva Kihlström, politisk sekreterare. – Som vice ordförande för Västsvenska Turistrådet AB är jag stolt över den utveckling som sker inom besöksnäringen i vår region, säger Conny Brännberg.