World Press Freedom Day

posted in: Conny Brännberg | 0
Idag, 3 maj, så firas Pressfrihetens Dag. Över hela världen (tyvärr dock inte i alla enskilda länder) uppmärksammas den fria och oberoende pressen. Initiativet togs 1991 och Unesco har en egen hemsida med massor av information om dagen. Tyvärr kan vi konstatera att det inte råder pressfrihet i världen. Många länder begränsar yttrandefriheten och rätten att få uttrycka sina åsikter är starkt begränsad. World Press Freedom Day är ett inititiativ till att väcka uppmärksamhet kring vikten av den fria pressen. När man talar om oboeronde press tänker man i första hand på att ingen statsmakt ska kontrollera medierna, men ekonomiska intressen gör också att det sker påverkan på många sätt. Medierna kräver intäkter och det vanligaste är att man tar betalt för sina annonser. En oberoende press ska då inte ta hänsyn till annonsörernas intressen. Vi ska helt enkelt kunna lita på det som står i tidningen. Det fria ordet ska få sitt forum i medierna men också i alla övriga samhällsdebatt.
World Press Freedom Day uppmärksammar också journalisternas utsatthet. Det är många mediarbetare som riskerar sina liv i tjänsten. Många frihetsberövas men många dödas också under sin tjänsteutövning. Enligt organisationen Internationel Federation of Journalists (IFJ) dödades 121 journalister under 2012. Det är en ökning med 13 procent, jämfört med året innan, och kriget i Syrien orsakade flera av dessa dödsfall.
I dag bör vi alla som läser en fri tidning glädjas över detta. Yttrandefrihet och pressfrihet är en del av demokratrin och den måste erövras varje dag.