Besök på Skaraborgs distrikt

posted in: KD Skaraborg | 1

Partisekreterare Acko Ankarberg besökte Skaraborgs distrikt 15 augusti. Valplanen diskuterades och mål sattes upp för att nå ett gott valresultat.

På bilden: från vänster: Elsie Larsson, Tommy Larsson, Acko Ankarberg, Annika Eclund, Arnold Cedving, Isabella Carlén

One Response

  1. nej absolut Obama anve4nde sig av TV, flgblyad, affisher knackade df6rr etc etc. Min poe4ng e4r att Kristdemokraterna bf6r/borde fundera pe5 hur de be4st anve4nder kampanjpengarna.Jag vet inte Kristdemokraternas totala kampanjbudget, men om TV-kampanjen kostar 2-3 miljoner kronor kanske de kan e5stadkomma en stf6rre effekt genom att spendera dem annorlunda. Syftet ska ju vara att engagera ve4ljarna (svenska folket) inff6r EU-valet, jag tror man kan gf6ra det be4ttre med ett annat kanalval och lite mer kreativitet e4n att pusha ut sitt budskap i TV.