Rikstinget i Karlstad

posted in: KD Skaraborg | 0

Rikstinget i Karlstad är avslutat. Propositionen om barn och ungas uppväxtvillkor är nu antagen. Kristdemokraterna vill att Sverige blir världens bästa land att växa upp i. Från Skaraborg fanns tio ombud med och delegationsledare var distriktsordförande Annika Eclund. Ordförande för rikstinget var vår egen Conny Brännberg från Skövde.