Besöksnäringen i väst har en enorm potential

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel – (Conny Brännberg och Jonas Ransgård)
Med Västsveriges unika miljöer har turism möjlighet att bli en av regionens största näringar i framtiden. Men då krävs att kommunerna samverkar mer i stället för att stå mot varandra och slåss om turisterna.

Det som hämmar turismens utveckling är traditionen av bytänkande som ofta präglar området. De lokala turistcheferna har ett uppdrag att se till att turisterna besöker den egna kommunen. Mängder av foldrar och andra dyra trycksaker tas fram för att visa kommunens egen förträfflighet.

För att den västsvenska besöksnäringen ska nå sin potential och kunna erbjuda många nya jobb inom området krävs ett tankeskifte. Det borde vara självklart att kommunerna och branschaktörerna ska se möjligheterna att rida på varandras framgångar. Gemensamma satsningar gör regionen i stort mer attraktivt att besöka och lockar därmed fler turister.

De upplevelser som grannkommunen kan erbjuda ska inte ses som ett problem, utan som ett dragplåster som får turisterna att stanna en natt extra i regionen. Liseberg ena dagen, besök på Bohus Fästning nästa dag och en tredje dag med fisketur i Mollösund är ett exempel på hur upplevelserna kan paketeras.

I Västra Götalandsregionen finns det regionala utvecklingsbolaget Västsvenska Turistrådet AB, som haft en stark utveckling. Runtom i regionen finns många lokala destinations- eller turismbolag. Göteborg & Co är det största och utgör en samverkansplattform för Göteborgsregionen. Syftet med alla dessa olika nätverk är välmenande och det starka engagemanget, inte minst från kommunerna, är en stor tillgång.

Men för att kunna ta vara på den potential som finns är det viktigt att parterna samlas och drar åt samma håll för att regionen ska växa starkt som besöksdestination. Här har kommunalförbunden en viktig roll att spela som samverkande aktörer.

Det råder ingen tvekan om att besöksnäringen har en enorm utvecklingspotential i Västsverige. I dag omsätter besöksnäringen 34 miljarder kronor och därtill finns det 4 000 besöksnäringsföretag i regionen.

Det krävs emellertid betydligt bättre samverkan mellan alla regionens intressenter för att uppnå den potential som regionen har som destination. Det finns goda exempel där styrelserna för Västsvenska Turistrådet AB och Göteborg & Co tillsammans har dragit upp riktlinjerna för flera utvecklingsprojekt. Inte minst gäller det marknadsföringen av Göteborgs skärgård som en destination där södra skärgården tillhör Göteborgs stad och norra skärgården tillhör Öckerö kommun.

Denna typ av samarbeten måste ske i högre utsträckning – då åstadkommer vi betydligt mer.

Conny Brännberg (KD)
Vice ordförande Västsvenska Turistrådet AB

Jonas Ransgård (M)
Vice ordförande Göteborg & Co