Vi är öppna för en ökad statlig styrning av skolan

posted in: KD Skaraborg | 0

I dag överlämnar regeringens särskilda utredare en utredning om kommunaliseringens effekter på skolan.
– Lärarna är nyckeln till en fungerande skola. Precis som utredaren visar behöver vi ta ytterligare initiativ för att stärka lärarna och ge dem utrymme att undervisa, säger Annika Eclund, skolpolitisk talesperson.

Läs mer på Kristdemokraterna.se

– Det är högsta prioritet att vi får en likvärdig skola. I dag ser förutsättningarna olika ut och så kan vi inte ha det. Alla elever har rätt till bra undervisning. Det finns anledning att pröva frågan om större statlig styrning. Utvecklingen i skolan oroar. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det genomförts många reformer som behöver få verka och ett återförstatligande är sannolikt ingen quick fix, men vi behöver lyfta på alla stenar för att vända utvecklingen, säger Annika Eclund.

Staten behöver bidra mer, den viktigaste insatsen är att utbilda bra lärare.

  • All forskning visar att skickliga lärare är avgörande för elevernas lärande. Därför vill vi se höjda betygskrav till lärarhögskolan. För att kunna antas till lärarutbildningen ska det krävas minst betyget B i vissa ämnen.
  • Inrätta en vidareutbildning för lärare som saknar utbildning i läsinlärning.
  • Öka den lärarledda undervisningen och höj lärarnas löner. Där har vi gett riktade pengar, Kristdemokraterna ska också på kommunnivå verka för att höja lönerna för duktiga och utvecklingsinriktade lärare.
  • Vi vill även införa nationell rättning av de nationella proven. Det skulle ge ett bättre underlag för var resurser behöver sättas in.