Besök på Lärcenter i Falköping

posted in: KD Skaraborg | 0

politiker_besokte_larcenter_falkoping

Fyra av Alliansens riksdagesledamöter från Skaraborg besökte under måndagen Lärcenter i Falköping. Även lokala politiker från Falköping anslöt

Frågor som diskuterades:
Vägen till jobb för unga
Integration, SFI och behov av praktikplatser för nyanlända
Strategisk kompetensförsörjning som möter företagens behov
Behovet av yrkeshögskoleplatser/utbildningar
Uppdragsutbildningar
Unga med funktionshinder

Bilden: från vänster Håkan Arnesson (m), Annika Eclund (kd), Christer Winbäck (Fp), Katarina Andersson, Lärcenter, Dan Hovskär (kd), Cecilia Widegren (m), Ulirika Carlsson (c), Sandra Lindgren, Lärcenter, Johan Lindell, Lärcenter, Ulf Eriksson, (c), Anita Andersson Hagsgård, Lärcenter