Äldrevård

posted in: Karlsborg | 0

”En kommun där värdig omsorg gäller alla”

Äldreomsorg

Den kristdemokratiska människosynen utgår från att människan är en sammansatt helhet och har kroppsliga, psykiska och andliga behov. Äldreomsorgen erbjuds med människovärdet i centrum. Ett trygghetskontrakt ska finnas som tydligt visar vad kommunen ska göra för att säkerställa en likvärdig vård samt att en värdighetsgaranti införs i äldreomsorgen med rätt till eget val och att stödet till anhöriga värderas samt en god vård på Haganäset utifrån en helhetssyn på människan, förenat med ett arbetssätt på alla nivåer såväl medicinska som sociala behov.