Skola

posted in: Karlsborg | 0

Skolan ska ge livskunskap, teoretisk och praktisk undervisning med studie- och utvecklingsplan.  Det ska finnas åtgärdsprogram som motverkar kränkande behandling. På gymnasieskolan är det angeläget att utveckla former av lärlingsutbildning med näringslivet. Det behövs en pedagogisk förstärkning i förskolan av speciallärare och logoped. Elevvård med läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog måste finnas