Vård.Hälsa.Miljö

posted in: Karlsborg | 0

”Miljö är hälsa”

KD betonar förvaltarskapstanken med att aktivt skydda och bevara livsbetingelserna för vår och kommande generationer. I folkhälsoarbetet ska hänsyn tas till en god arbetsmiljö, lindra effekterna av trafikgenomfarten, bidra till inköp av miljövänliga produkter, ställa krav på miljövänlig företagsetablering, minska utsläppen genom att uppmuntra till alternativa energikällor, reglera miljöarbetet med styrande dokument, utse opartiska miljörevisorer samt arbeta för utbyggd järnvägsförbindelse  till Skövde. En cykelväg från Karlsborg till Mölltorp har goda hälsoeffekter Karlsborg ska arbeta för att bli en ECO kommun.