KD presenterar nytt regionprogram

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande
ny hemsida 2”26 punkter för ett bättre Västra Götaland”. Så heter Kristdemokraternas regionprogram 2014-2018 som presenterades i dag.

– Västra Götalandsregionen behöver en politik som är inriktad på att skapa förutsättningar för att människor ska kunna få växa upp och åldras under trygga och värdiga former. Det är en tankegång som tydligt genomsyrar vårt program, säger Monica Selin (KD), regionråd.

I regionprogrammet är följande fem  frågor särskilt prioriterade:
· Utöka av antalet vårdplatser.
· Motverka psykisk ohälsa bland barn- och unga.
· Förbättra vården för kroniskt sjuka.
· Ge patienter mer valfrihet och makt.
· Ha en kollektivtrafik för alla i regionen.

– Vi presenterar förslag som rör regionens samtliga ansvarsområden, men tyngdpunkten ligger på hälso- och sjukvården. Där är behoven av satsningar störst. Patientköerna har blivit allt större under de år som S, V och MP har styrt Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att regionen tillför hälso- och sjukvården mer resurser och ser till att ingen skrivs ut eller nekas plats på grund av platsbrist. Vi vill införa en vårdplatsgaranti som ska säkerställa att det finns tillgång till rätt vård med rätt kompetens i rätt tid, säger Monica Selin.

Läs regionprogrammet här.
Ta del av våra fem viktigaste frågor här.

För mer information:
Monica Selin (KD)
Regionråd
Mobil. 070-844 46 77

Thomas Palmgren
Politisk sekreterare
Mobil. 076-213 39 21