Gruppmöte 6 oktober

posted in: VG-regionen | 0

I dag har Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslutat att nominera
• Monica Selin till regionråd
• Conny Brännberg till ersättare i regionstyrelsen.

Regionfullmäktige fattar beslut om val till ovanstående poster den 21 oktober.