Nytt regionens hus ger effektivare lokalutnyttjande och kostnadsbesparingar

posted in: VG-regionen | 0

FempartierPressmeddelande-
Genom att bygga ett nytt regionens hus i Göteborg kan 15 utspridda verksamheter samlas i ett hus. Det så kallade Vita huset. Det innebär förutsättningar för effektivare arbetssätt, stora tids- och miljövinster då medarbetare slipper resa kors och tvärs i Göteborgsområdet och inte minst kostnadsbesparingar för Västra Götalandsregionen.

Investeringen som uppgår till ca 1 miljard kronor kommer att ske genom extern upplåning. Det innebär att regionens egna medel för investeringar bland annat till sjukvårdens verksamheter inte berörs.

Vänersborgs roll som regionens ”huvudstad”, där de politiska kanslierna, regionstyrelsen och regionfullmäktige är belägna berörs inte av beslutet.

Vita Huset i Göteborg handlar inte om att centralisera regionens verksamheter – det handlar om att kostnads- och energieffektivisera redan Göteborgsbaserad verksamhet.

– Samlokaliseringen innebär flera positiva effekter för regionens verksamheter i Göteborg, säger Johnny Magnusson (M), Regionstyrelsens ordförande. Möjligheter till bättre samordning av verksamhet och service, färre resor, kortare restider, mindre spilltider samt positiva miljöeffekter är några exempel.

Det innebär bland annat att vi minskar våra idag externt hyrda ytor med ca 6000 kvadratmeter. Vilket innebär besparingar för regionen om totalt cirka 20 miljoner kronor om året

– En modern och klimatsmart byggnad, centralt placerad arbetsplats i Göteborg, stärker sannolikt Västra Götalandsregionens varumärke och ökar attraktiviteten som arbetsgivare, avslutar Birgitta Losman (MP), ordförande i Regionutvecklingsnämnden.