Staten tar inte tillräckligt ansvar för kulturen

posted in: VG-regionen | 0

Conny TDebattartikel – GP
Conny Brännberg

Kultursamverkansmodellen, som infördes för några år sedan, har flera betydande brister. Nu krävs ett omtag, skriver Conny Brännberg (KD).

Genom kultursamverkansmodellen skapades en ny struktur för fördelning av statsbidrag som riktas till regional kulturverksamhet. Syftet var framför allt att öka samspelet mellan staten, regionerna och kommunerna inom kulturpolitiken, men också att ge regionerna en ökad frihet att fördela medlen utifrån egna prioriteringar och behov.

Utmaningarna i detta arbete har varit svåra. Inom ramen för kultursamverkansmodellen tar kommunala och regionala parter fram en kulturplan i varje län. Detta arbete är mycket resurskrävande.

Visserligen har staten ökat sina anslag till kulturen men i förhållande till de insatser som regionerna gjort är statens satsningar blygsamma. I själva verket har de statliga anslagen inte hållit samma takt som kostnadsutvecklingen.
Följer inte utvecklingen
Kulturrådet uppger att sedan modellen infördes har regionernas uppräkning varit 16 procent medan statens uppräkning har varit 3,9 procent. Därmed har regionerna fått ta ett stort ansvar.

Nyligen meddelades att kulturanslagen till regionerna skulle dras ned med 1,5 procent. Det har bidragit till oro i regionerna och landstingen som befinner sig i ett läge där budgetar är antagna och verksamhetsplanerna i full gång.

I samband med att modellen infördes beslöt den dåvarande regeringen att uppdra åt Kulturrådet att administrera medlen. Det innebar att Kulturrådet, på uppdrag av regeringen, skulle företräda staten i dialogen med övriga parter. Samtidigt utökades inte resurserna till Kulturrådet – trots att detta arbete är omfattande. Kulturrådet har, administrativt sett, haft små förutsättningar att föra en effektiv dialog.

Kräver ett omtag
Min förhoppning står nu till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Kultursamverkansmodellen kräver ett omtag. Det är nödvändigt för att den ska få avsedd effekt.

Conny Brännberg (KD)
ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen