Nu tar vi bort sopsäckarna av plast

posted in: VG-regionen | 0

logotyp_gronbla_samverkanDebattartikel – Bohusläningen
Stefan Svensson m.fl.

Västra Götalandsregionens satsningar på miljöarbete ökar från drygt 70 till nästan 90 miljoner kronor årligen. Bland annat sker en fortsatt satsning på biogas under 2015.

Regionfullmäktige antog en tilläggsbudget före jul som kraftigt höjer ramarna för miljöinsatser. Anslaget till Botaniska Trädgården ökar från 26 till 31 miljoner kronor under 2015, vilket gör det möjligt att upprätthålla och utveckla viktiga växtsamlingar i en av Europas främsta trädgårdar.

De nya resurserna för miljöarbetet i regionen möjliggör ett mer intensivt arbete för att ställa miljökrav och göra uppföljning vid upphandlingar. Västra Götalandsregionen kan fortsätta minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester, öka återvinningsgraden samt införa ett ännu tydligare hållbarhetsperspektiv vid inköp av varor och tjänster. Idag använder sjukvården och regionens övriga verksamheter 16 miljoner säckar av plast vid sophantering med mera. Nu ändras kraven i upphandling så att sopsäckar gjorda av biobaserad råvara används, vilket leder till en reducering av oljebaserad plast med 200 ton per år. Denna typ av upphandlingar och kraftfulla satsningar på fossilfria produkter ska öka. Det behövs ett mer övergripande arbete för att hitta ökad affärsmässighet i produktutveckling av resurseffektiva materialflöden.

Vi vill skapa en region som är mindre linjär och mer cirkulär! Det finns en handlingsplan för giftfria och resurseffektiva produkter som vi avser att bättre leva upp till.

Arbetet med att hejda klimatförändringar är en av vår tids viktigaste fråga. Med nya resurser i regionen ökar möjligheterna att skriva klimatöverenskommelser med kommunerna, att intensifiera satsningen på biogas och genomföra klimatkompensation för resor.

Kristina Jonäng (C)
Ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd

Helen Persgren (MP), David Josefsson (M), Pär Lundqvist (FP), Stefan Svensson (KD)Ledamöter