Fler barnomsorgsplatser

posted in: Tibro | 0

Tillsammans med moderaterna föreslår vi att Tibro satsar på minst 5 nya förskoleavdelningar, gärna i en stor förskola så att vi kan få ner gruppstorleken till rikssnittet och möjliggöra köfri förskola.

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av vårt samarbete genom PeO Andersson och Maria Marić lämnat in en gemensam motion, med syfte att lyfta frågan om nya förskolelokaler i Tibro.

Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga framtidens skolor i Tibro. Vi känner starkt för detta projekt, men vill samtidigt betona att de stora behov som finns inom förskolan för den skull inte får komma i skymundan.

Det finns ett akut behov av en ny permanent förskoleavdelning, men i förlängningen behövs minst 5 avdelningar för att kunna minska gruppstorlekarna generellt och för att möta de stora barngrupper som finns i Tibro. Det är naturligtvis positivet för hela samhället att Tibro växer och att det finns många barn.

Istället för att flytta runt barnen och personalen i de lokaler kommunen råkar ha ledig och öppna kortlivade tillfälliga avdelningar till stora kostnader för att möta vårens toppar i barnomsorgskön vill vi istället att det byggs en ny större förskola. Med en större förskola finns möjlighet att skapa luft i systemet kunna möta de föräldrar som söker barnomsorg i en etablerad och trygg miljö.