Stort intresse för kulturinsatser till asylsökande

posted in: VG-regionen | 0

Conny TPressmeddelande-
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har avsatt en miljon kronor som civilsamhället och det fria kulturlivet kunnat ansöka om för att genomföra kulturinsatser riktat till asylsökande. Och intresset bland dessa aktörer har varit mycket stort. Flera hundra ansökningar har kommit in.

Syftet med satsningen är att bidra till att asylsökande ska känna sig välkomna till Västra Götaland. En annan målsättning är att stärka den interkulturella dialogen.

– Det står klart att en mängd nya aktiviteter av olika slag kommer att starta i gång genom denna insats. Vi räknar med att kunna vara klara med ansökningarna i nästa vecka och vi anstränger oss för att kunna lämna besked så snart som möjligt. Många är ivriga att komma igång, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Idén är på väg att spridas ytterligare. Exempelvis har Alingsås kommun och Region Värmland redan hakat på och gjort liknande satsningar.

Av de medel som avsatts inom ramen för nämndens satsning har föreningar eller organisationer kunnat ansöka om högst 50 000 kronor vardera.

Kommentarer:
Conny Brännberg (KD)
070-341 05 65

Kontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare (KD)
thomas.palmgren@vgregion.se
076-213 39 21