Besöksnäringen får stöd från SKL

posted in: VG-regionen | 0

cropped-Conny-76Pressmeddelande
– Besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Det är därför viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting – SKL tar en ledande roll för kommuner och landsting och aktivt stöder sina medlemmars, kommuner och landstings, engagemang inom besöksnäringen. Det är därför mycket glädjande att SKL-s kongress nu antagit och beslutat bifall Kristdemokraternas motion om att förbundet på ett tydligt och konkret sätt ska vara med och driva på utvecklingen av Svensk besöksnäring, sa Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen med anledning av kongressens beslut.

– Svensk besöksnäring är en basnäring. Den växer och den strategiska utmaningen är att branschen ska ha fördubblat sin omsättning 2020. Näringen växer och kommuner, landsting/regioner har en avgörande betydelse för att medverka i denna expansion. Den offentliga organisationen spelar en viktig roll i detta utvecklingsarbete.

– Kongressens beslut är glädjande för hela besöksnäringen. SKL ska ta en ledarställning för att samordna kommunernas och regionernas intressen och insatser. Begreppet besöksnäring visar att det är en av våra viktigaste och mest expansiva näringar, men också att det omfattar mer än den traditionella turismen. Begreppet besöksnäring omfattar därmed både turismen och mötesindustrin. Den del som ökar kraftigast och har stor potential är den så kallade ”mötesindustrin”. Varje ”mötesbesök” som en kommun får, generar stora inkomster, såväl genom detaljister, personal, transport och inte minst marknadsföring av den egna orten.

– Hur man än definierar den destination som gästen besöker så befinner sig alltid gästen i en kommun. Samtidigt så är inte kommungränsen intressant och ofta är man inte ens medveten om vilken kommun man befinner sig i. Därför är det glädjande att denna kongress nu idag kan ge ett tydligt uppdrag till SKLs ledning att verka för en utveckling av svensk besöksnäring sa Conny Brännberg i sitt anförande vid kongressen.
För information
Conny Brännberg
Regionpolitiker Västra Götalandsregionen
Kulturnämndens ordförande
070-341 05 65