Vårdval prioriterad fråga för SKL – också framöver!

posted in: VG-regionen | 0

monica ny 19Pressmeddelande-
Sedan vårdval infördes 2006 i primärvården har tillgången till vård förbättrats och befolkningen fått större möjligheter att välja var och hos vilken vårdgivare de vill få vård om de blir sjuka. Flertalet regioner och landsting har också infört vårdval inom specialistområden som bidragit till att köer kunnat eliminera och patienten har fått vård snabbare.

Vid SKL-s kongress i Karlstad fick den rödgröna SKL-ledningen bakläxa i vårdvalsfrågan. Förbundet kommer därmed också fortsättningsvis verka för att kunskap och information insamlas och sprids om olika vårdvalsmodeller som finns i landets landsting och regioner.

Kristdemokraternas gruppledare Monica Selin, regionråd Västra Götalandsregionen, och landstingsråd Ella Bohlin, Stockholm, välkomnar denna vändning då kongressens något oväntade gav bifall till förbundet också fortsättningsvis skall driva på vårdvalet.

– Vårdvalet har inneburit att köerna har kortats och vi har sett en kraftig ökning av antalet vårdcentraler och generösare öppettider. Kvaliteten i sjukvården har också stärkts över tid och patienterna är mer nöjda med vården. Sverige är idag ett av världens bästa länder på sjukvård, men fortfarande finns mycket att göra för att öka medborgarnas möjlighet till egna val och kunna göra egna vårdval, säger Monica Selin.

Vårdval har inte i första hans som syfte att göra besparingar för organisationen, utan att öka patientens tillgång till nära vård. Men externa utredningar har visat på såväl lägre kostnader som högre kvalitet.

– Trots kortare köer är det alltför många som fortfarande upplever att det kan vara svårt att komma i kontakt med sjukvården. Därför finns det alla anledning att arbeta för ytterligare reformer och utveckling av vården för att stärka patientens makt.

– Med flera års erfarenhet av vårdval är det dags att fortsätta utvecklingen genom att fortsätta bredda vårdvalsområdena till fler delar av vården. Det är då viktigt att kunna ta del av den flora av erfarenheter som finns runt om i vårt land. SKL har här en viktig roll i att insamla och sammanställa den stora kunskap och erfarenhet som finns i landet av goda exempel på vårdvalsmodeller. Kunskapen behöver också spridas på ett enkelt sätt så att det kan utgöra inspiration när vårdvalen och mångfalden av vårdgivare ökar och att patienter därigenom ges en större möjlighet att göra sina egna val i vården.

För information
Monica Selin
Gruppledare för kristdemokratiska gruppen
Regionråd Västra Götalandsregionen
070-844 46 77

Ella Bohlin
Landstingsråd, Stockholms läns landsting
070-484 28 43