Så utökas satsningarna på psykiatrin

posted in: VG-regionen | 0

monica ny 19Pressmeddelande-
GrönBlå Samverkan tillför psykiatrin 75 mnkr för 2016. I dag lade Psykiatriberedningen fram sitt förslag på hur detta tillskott ska fördelas.

Medel fördelas till såväl öppenvård inom specialistpsykiatrin för patienter med svår traumatisering (30 mnkr) som specialiserad öppenvård för personer med ätstörning (15 mnkr). Därtill görs satsningar på att bygga upp en regional specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för svår stressrelaterad psykisk ohälsa (12 mnkr), samt på att förstärka könsdysforimottagningen (3,5 mnkr). Resterande medel fördelas som en generell förstärkning av den psykiatriska vården (12,5 mnkr) och fortbildningskansliet för läkare inom psykiatrin (2 mnkr).

I GrönBlå Samverkans budget för 2015 utökades ramen för psykiatrin med 50 mnkr. Ytterligare 75 mnkr tillförs alltså 2016 och lika mycket medel skjuts till 2017.

– Det är min övertygelse att dessa insatser kommer att ge god effekt. Det arbete som vi inledde i år kommer att stärka såväl utredning och behandling inom neuropsykiatrin som vården för patienter som lider av självskadebeteende. 2016 förstärks insatserna på än fler områden med stora behov, säger Monica Selin (KD), ordförande i Psykiatriberedningen och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Utöver dessa satsningar pågår ett arbete med att revidera den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin, avslutar Monica Selin (KD).

Beslut om fördelningen av tillskottet för 2016 fattas av Hälso- och sjukvårdsutskottet 15 december.

Kommentarer
Monica Selin (KD)
Ordförande i Psykiatriberedningen
070-844 46 77

Presskontakt
Thomas Palmgren (KD), politisk sekreterare
076-213 39 21