Ett år med GrönBlå Samverkan

posted in: VG-regionen | 0

logotyp_gronbla_samverkanPressmeddelande-
Västra Götalandsregionen behövde ett omtag. Det konstaterade GrönBlå Samverkan när den nya majoriteten formerades hösten 2014 och i samband med att tilläggsbudgeten för 2015 antogs. Utmaningarna var stora. Satsningar på jobb, kollektivtrafik och en hållbar utveckling av infrastrukturen behövde göras. Ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet i vården likaså.

År 2015 är året då GrönBlå Samverkan tog ledningen och ansvaret för Västra Götalandsregionen. Det första året har präglats av att bygga på plattformen för de förändringar som behöver göras för att möta utmaningarna och skapa en långsiktig och hållbar utveckling.

Mot bakgrund av detta har GrönBlå Samverkan tagit fram en rapport – Ett år med GrönBlå Samverkan – för att belysa vad vi i majoritet har åstadkommit hittills och vilka viktiga beslut som har fattats under det gångna året.

Läs rapporten här.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Pressekreterare:

Torbjörn Colling (M) 0700-82 52 19

Frida Hagström (MP) 0730-51 57 57

Pär Lundqvist (L) 0702-40 57 68

Max Törnqvist (C) 0700-85 26 99

Thomas Palmgren (KD) 0762-13 39 21