Nu utvecklar vi Säs Skene till specialistsjukhus

posted in: VG-regionen | 0

logotyp_gronbla_samverkanDebattartikel-
Lars-Inge Andersson m.fl.

Säs Skene har en mycket viktigt roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Därför vill grönblå samverkan satsa på att utveckla verksamheten i Skene som ett specialistsjukhus.

I somras fick förvaltningschefen för Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, i uppdrag av sjukhusstyrelsen att göra en fördjupad utredning om utvecklingen av Säs Skene till specialistsjukhus. Inriktningen var att behålla all öppenvård som bedrivs i Skene idag, att skapa en medicinsk vårdenhet, utökad dagkirurgisk verksamhet inom ortopedi och kirurgi samt utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård. Denna utveckling ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens system för närsjukvård, där det ingår att skapa centrum som bland annat ska omfatta specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser. En inriktning helt i linje med Göran Stiernstedts nationella utredning av vården som just pekar på att mer öppenvård ska ut från akutsjukhusen för att komma närmare invånarna.

Vi i grönblå samverkan ser att detta skapar goda förutsättningar för närsjukvård till ett utökat område som förutom Markborna även kommer omfatta Tranemo- och Svenljungaborna, samtidigt som det ger en grund för en utveckling av sjukhuset till ett specialistsjukhus för invånare i hela Västra Götaland. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene och i planerna finns öppnandet av ytterligare en operationssal. När det gäller slutenvården ska det finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer.

Mottagningsverksamheten för vuxenpsykiatri i Mark, som har 25 medarbetare, ligger idag i en annan lokal och bör vidare flyttas över till sjukhuset. På mottagningen finns ett brett vårdutbud med såväl utredning och behandling som rehabilitering. Därtill ska det undersökas om en dialog kan inledas med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörighotell.

I den anda av samverkan som är så viktig för fungerande vårdkedjor kan också nämnas att det ges ett uppdrag att titta vidare på möjligheten till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, samrehabnämnden och Marks kommun. Vi vill också föra fram satsningen på närsjukvårdsteam som ska besöka patienter i hemmet där målgruppen är de mest sjuka äldre som ska slippa att behöva åka ut och in på sjukhuset, vilket ofta är fallet idag.
Vi i den grönblå majoriteten i Västra Götalandsregionen är mycket positiva till att Säs tar ett grepp om verksamheten kopplat till en helhetssyn på vården och vårdsamverkan. Vi vill skapa ett närsjukvårdssystem som håller ihop och som förbättrar tillgängligheten till specialistsjukvård. Fokus i majoritetens överenskommelse ligger på att kunna skapa god tillgänglighet för patienten och en verksamhet av hög kvalitet. Samtidigt är vi noggranna med att förändringarna kan ske med fortsatt ekonomiskt ansvarstagande.

Göran Larsson (MP)
ordförande styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Christina Brandt (M)
ordförande södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C)
ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Birgit Andersson (L)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Lars-Inge Andersson (KD)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus