Alliansen diskuterade situationen för ensamkommande flyktingbarn

posted in: KD Skaraborg | 0

Politiker mötte enhetschefer från socialtjänsten med anledning av situationen för ensamkommande flyktingbarn.

Tre av Alliansens riksdagsledamöter från Skaraborg, Ceclilia Widegren (M), Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (Kd), var på fredagen inbjudna av enhetscheferna från de olika kommunerna i Skaraborg för att diskutera ensamkommande flyktingbarns situation och hur läget ser ut idag i de olika kommunerna. Flera lokalpolitiker anslöt också till informationsmötet som hölls i Götene. Frågor som kom upp gällde bland annat åldersbedömningar, återvändandeavtalet med Afghanistan samt ersättningar till kommunerna. Cecilia Widegren som är Moderaternas gruppledare i socialutskottet och Annika Eclund (Kd) som är ledamot av Migrationsverkets insynsråd fick med sig flera frågeställningar som man inom kort kommer att återkoppla till.

img_5237
Bilden: från vänster.
Lars Waldefeldt (M), Malin Burman (Gullspång), Lars Holmberg (L), Ulrika Carlsson (C), Jan-Håkan Otterberg (L), Annika Eclund (Kd), Karin Jonsson Burman (Götene), Maria Andersson (Falköping), Anna-Lena Baumgartner (Götene), Tommy Larsson (Vara), Cecilia Widegren (M), Isabella Carlén (Kd), Susanne Andersson (C).

(Obs! orterna bakom namnen betyder att de är enhetschefer med ansvar för ensamkommande i de olika kommunerna).