Det skulle ju bli en modern föräldraförsäkring!

posted in: Conny Brännberg | 0

går fick socialminister Annika Strandhäll motta en utredning som handlar om förändringar av föräldraförsäkringen. Utredaren Lars Arrhenius har nu presenterat sina tankar om en modern föräldraförsäkring.

Vad innehåller den då? Jo, ett perspektiv där politiken ska bestämma över hur dagarna ska fördelas. En modern politik borde ge föräldrarna det förtroendet att själva avgöra vem som ska vara hemma med sina barn.

Trenden i Sverige är att fler pappor tar ut sina dagar. Men inte tillräckligt många anser utredaren. Förslaget är att öka antalet lediga dagar, men endast om båda föräldrarna tar ut dagarna. Om det visar sig att pappan, av olika skäl, oftast ekonomiska, inte kan ta ut dagar, så förlorar familjen dessa. De återgår då till staten.

Vilka är förlorarna? Jo, barnen. Det blir alltså barnen som inte får vara hemma med den ene föräldern eftersom politiken anser att det är fel förälder som är hemma. Och detta kallas för en modern föräldraförsäkring.

Jag känner många ensamföretagare. För den som driver ett soloföretag kan det framstå som en utopi att vara hemma flera månader, även om man egentligen skulle vilja det. Men risken att tappa kunder kan kännas så stor att man helt enkelt inte vågar ta detta steg. Jag har också lyssnat till unga kvinnor som vill vara hemma med sina barn så länge som möjligt, men kan inte överta pappans dagar.

Jag tillhör dem som anser att förslaget är långt ifrån modernt och bör inte genomföras. I stället bör man införa fler månader, låta föräldrarna själva avgöra vem som ska vara hemma, men framför allt bör vi uppmuntra män att ta ett större pappa-ansvar. Väldigt mycket handlar om attityder. Uppmuntran att ta ett särskilt ansvar för vardagssysslorna då barnen är små kan vara ett sätt. Men det är klart att fler morötter behövs för att fler pappor ska ta ut fler dagar.

Jag är morfar och farfar. Jag skulle också gärna se att en modern föräldraförsäkring också i större utsträckning engagerar oss som har barnbarn.