Vi kan, tillsammans, skapa trygghet

posted in: Conny Brännberg | 0

 

Vi vill skapa ett samhälle där vi kan känna oss trygga. Tyvärr är det många som talar om motsatsen. De undviker att gå ut då det är mörkt, låser rejält om sig, och försöker på olika sätt att skydda sig. Jag förstår att många väljer olika säkerhetslösningar, men längtar till ett samhälle där vi kan känna tillit till varandra och därmed också känna oss trygga på gator och torg.

Den här mandatperioden har jag flera olika uppgifter. En är att vara ordförande för Brottsförebyggande Rådet i Skövde. Vi är en grupp som representerar kommunen, polisen, räddningstjänsten, fastighetsägare, näringslivet, försäkringsbolag, brottsofferjouren och andra sammanslutningar som träffas för att verka för åtgärder som stärker tryggheten i Skövde.

En av metoderna som vi använder är trygghetsvandringar. Då går vi ut och gör iakttagelser i ett område tillsammans med boende som känner till ”oros-platserna”. Vi samtalar och funderar på vilka trygghets- och ev brottsförebyggande åtgärder som kan genomföras.

Ett annat sätt är att arbeta med Grannsamverkan. I Skövde finns nu över 80 grupper som tar ett ansvar för varandras hus och tillhörigheter. På detta sätt kan man på enkla sätt ta ansvar för varandra och därmed också stärka gemenskapen.

Skövde har också satsat på Trygghetsvärdar. Det är personer som har till uppgift att finnas ute i vimlet och skapa trygghet. Det har visat sig ge mycket positiva resultat. I stadsdelen Södra Ryd, där jag bor sedan över 30 år, har det blivit betydligt lugnare sedan trygghetsvärdarna började sitt arbete. De skapar kontakter och verkar dämpande. Vid resecentrum där trygghetsvärdar funnits några år har det blivit mycket lugnare.

Vi har också försökt att få sätta upp trygghetskameror i centrum och i Södra Ryd. Länsstyrelsen har avslagit detta då de menar att det kan kränka integriteten. Vår idé var att filmerna bara skulle kolla kunna kollas på om något brott begåtts, men då lagen kommer att förändras frampå vårkanten så kommer vi nog att försöka med nytt tillstånd för övervakningskameror.

Men det allra bästa är att vi är ute och rör oss. Ju fler som är ute desto tryggare blir det. Flera av mina grannar som är hundägare träffas regelbundet och går promenader tillsammans då de ska rasta sina hundar. De medverkar aktivt för att skapa ett tryggare samhälle. Så gå ut med hunden, även om du inte har någon hund!