Alldeles för många skjutningar i Sverige

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Jag minns en gång då jag diskuterade mord i USA med några vänner och förklarade att mord ofta blir löpsedlar i Sverige. Mina vänner förvånades och undrade över hur det kunde komma sig då skjutningar var så vanliga i USA. Där blev det bara någon mindre artikel såvida det inte var något alldeles särskilt med det som inträffat.

Nu några decennier senare har situationen förändrats även i Sverige. Hittills i år har 40 personer skjutits ihjäl och över 300 kända skjutningar har inträffat. Men fortfarande blir det stora rubriker även om det inte alltid blir löpsedel. Många av skjutningarna är i det offentliga rummet, men, tack och lov, verkar de flesta vara uppgörelser i den undre världen och de flesta som är ute dras inte in i detta. Men det är ändå oerhört oroande.

Det som är mest angeläget är att förstärka resurserna till polisen. I dag finns strax under 20 000 poliser i Sverige och det finns vakanta platser på polisutbildningar. Här krävs stora insatser genom att öka utbildningarna och minst 10 000 ytterligare poliser behöver anställas. Men det krävs också större insatser för det övriga rättsväsendet. Domstolarna ska inte behöva ha ärendeköer och åklagarna måste också förstärkas.

Den senaste tiden har många upprörts över att många sexualbrott inte utreds eller att utredningarna har varit bristfälliga.

Polisen måste få förstärkningar. Men vi måste också se över straffsatserna för de som fälls för brott. Det krävs alltså rätt stora insatser inom rättspolitiken framöver. En ny alliansregering kommer att ta itu med dessa frågor.

Men vi vet också att tuffa och hårda krav leder också till ett tufft och hårt samhälle. Det allra viktigaste är att barn och unga kan växa upp under trygghet och med kärlek. Väl fungerande familjer är bästa åtgärden för att bekämpa ett allt tuffare samhällsklimat.

Jag verkar för att kunna leva i ett samhälle där man tryggt och säkert kan vara ute på gatorna även efter mörkrets inbrott.