Varför ska korsen tvingas bort?

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under många år har Sjukhuskyrkan varit till stor glädje och tröst för många besökare på våra vårdinrättningar men också för personalen. Sjukhuskyrkan finansieras genom gåvor och stöd från de kristna trossamfunden. Ofta ställer sjukhusen lokaler till förfogande. I regel finns ett rum i anslutning till Sjukhuskyrkan som används för enskild andakt eller för olika former av sammankomster. Ofta finns ett särskilt rum för avsked då någon avlidit som inte alls är förknippat med andaktsrummet.
När de kristna trossamfunden varit delaktiga i utformningen av dessa rum, ibland kallas de andaktsrum, eller Stilla Rum eller Meditationsrum, har det varit naturligt att olika symboler som ljus, kors, psalmböcker och annat funnits i rummen. Ofta har också den konstnärliga gestaltningen innehållit symboler som knyter an till de existentiella frågorna.
I västra Götalandsregionen vill Vänsterpartiet att alla sådana rum ska vara religionsneutrala andaktsrum. De anser att kors och andra religiösa symboler måste plockas bort och att rummet inte ska ha koppling till någon religion. När någon vill utöva andakt eller någon form av religiös aktivitet ska man gå till något skåp och ta fram de böcker eller kors som man vill ha framme, men de ska inte få synas i rummen. V anser att korsens närvaro stöter bort besökare. De har självklart rätt att framföra detta, men som jag hört har ingen på ”mitt” sjukhus, sedan 70-talet då huset togs i bruk klagat eller framfört kritik. Snarare tvärtom. Sedan det blev möjligt för de muslimska trossamfunden att få en sjukhusimam finns det även muslimska symboler i rummet. Den muslimska bönemattan ligger alltid framme och är tillgänglig.
Men i Vänsterns värld får alltså inte sådant förekomma. I debatten i regionfullmäktige ställde jag frågan om detta är en kors-jakt som de inlett. Om korsen inte får finnas i dessa mindre rum, vill de i nästa steg då ge sig på korsen i andra rum. Jag avslutande mitt anförande med att gå fram till flaggan i salen och fråga om även detta kors ska tas bort?
Som kristen anser jag att med flaggan som metafor att det är de kristna värdena som håller ihop vårt samhälle och vår kultur. Om vi tar bort korset har vi kvar fyra blå fält som hänger åtskilda. Nu är V upprörda och tycker att jag driver frågan för hårt, men varför måste korsen bort? Varför kan inte andra grupper göra precis som Sjukhuskyrkan gjort. Om det är så stötande att gå in i en sal där det finns ett kors så kan man väl ordna en annan lokal. I detta fall tycker jag att Sjukhuskyrkan ska få vara kvar och att politisk klåfingrighet inte ska förekomma.