Utdelning av foldrar

posted in: Conny Brännberg | 0
Vi har många olika kommunikationskanaler för att nå ut med våra politiska budskap. Ett sätt är att dela ut foldrar. Många talar idag om vikten av att synas i sociala media och det gör vi också, men ett väl beprövat sätt är att dela ut trycksaker i brevlådor. Förhoppningsvis hamnar informationen på köksbordet och blir läst.
Den här veckan har vi försökt att samordna oss i Västsverige för utdelningar av en folder som beskriver Kristdemokraternas satsning för att äldre ska känna trygghet. Vi har strävat efter att göra utdelningar i så många kommuner som möjligt och jag vet inte exakta antalet, men såg för en tid sedan att 35 000 foldrar var beställda till det här området. Kanske blev det fler. Många av våra medlemmar är vana att gå omkring i olika bostadsområdet och dela ut material. Min ambition är att vara aktiv på många sätt och dela ut flygblad är ett av dem. Jag skriver regelbundet debattartiklar, deltar i debatter, seminarier och olika överläggningar och försöker också regelbundet använda rörlig bild. Men det bästa sättet att påverka väljaren är nog ”mun-mot-mun” dvs träffas och samtala. Den personliga kommunikationen, mötet med den enskilde väljaren, är nog det som har störst betydelse. Nu satsar vi inför valet och räknar med att valnatten den 9 september ska bli glädjefylld.