När nyckeltalen pekar rätt

posted in: Conny Brännberg | 0
 
 

Ofta när vi läser i tidningen så handlar det om sådant som gått fel eller inte fungerar. En nyhet definieras ofta som något som avviker från det vanliga. Att flera tusen personer går till sitt arbete i Skövde kommun en vanlig dag är inget som väcker någon rubrik. När de sköter sitt jobb väl och inga skandaler inträffar så kanske det inte ens blir en rad i tidningen. Men om något går galet så blir det rubriker.

Skövde kommun är mycket välfungerande och det finns mängder av positiva nyckeltal. Under många år har Allians för Skövde lett utvecklingen. Det är fyra partier som bestämt sig för att arbeta tillsammans. Nu går vi till val på några gemensamma frågor, samtidigt som respektive parti söker stöd bland väljarna. Ju större stöd man har från väljarkåren desto mer har man att säga till om i kommunen.
Kristdemokraterna talar inför valet om ”välfärdslöftet”. Även om mycket är bra i Skövde så finns det många utmaningar. Vi kommer särskilt att lyfta fram frågor kring våra äldre. Vi menar att det ska vara en rättighet att själv kunna välja äldreboende när man blir äldre. Det ska inte behöva vara en krånglig process med biståndsbedömning, utan den äldre ska själv kunna avgöra när man har behov av särskilt boende. När man fyllt 80 år ska man själv kunna fatta sådana beslut.
Vi ser också att satsningar på gemenskap är oerhört angeläget. Ensamheten är en av våra stora utmaningar. Lätt att resa kollektivt, möjlighet att själv bestämma över vad hemtjänsten ska göra, fler träffpunkter, och möjligheter till måltidsgemenskap är några av de saker som finns med i vårt kommande äldrepolitiska program.
Vi arbetar med devisen – Bästa kommunen att åldras i – och då menar vi att det finns ett framtidsperspektiv för alla åldrar i Skövde.