Socialdemokraterna utmanar inför valet

posted in: Conny Brännberg | 0
I går var det 1:a maj och sedvanliga demonstrationer genomfördes runt om i landet. Socialdemokraterna är experter på att vara i opposition mot sin egen regering. Att demonstrera och lyfta fram landets orättvisor tillhör socialdemokraternas paradgren.
Det brukar ofta vara stora nyheter som förmedlas, men då man läser tidningens referat av händelserna undrar man. Monica Green som idag är vice ordförande avslöjade att hon kandiderar till kommunfullmäktiges ordförande. Det är nog första gången som någon haft detta som mål. Dessutom är det egentligen ingen valfråga eftersom det är ett indirekt mål, men en tydlig markering att S vill ta över makten i Skövde. Det har sedan kommunsammanslagningen på 1970-talet alltid varit alliansen som lett Skövde. Utvecklingen av kommunen har varit stark och Skövde framstår idag som en av noderna i Västra Götalandsregionen och tar ett samlat grepp i Skaraborg. Genom ett generöst bemötande mot grannkommunerna sker en stor samverkan i delregionen. Många vill flytta till kommunen och det byggs bostäder, förskolor och nya skolor. För de som är berörda av vård och omsorg finns det självklart utmaningar, men också många som är nöjda med de insatser som kommunen eller andra vårdgivare ger. De flesta nyckeltal som vi tar fram tyder på att Skövde utvecklas väl. Som Allians För Skövde kommer vi att fortsätta denna utveckling och ber om Skövdebornas fortsatta förtroende. Det finns några helt avgörande skillnader i vår politik och det som Socialdemokraterna står för. Den största frågan handlar om vård, omsorg och skola kan ske i annans regi och därmed och rätten att ta ut vinst för verksamheten. S anser nog att det ska finnas alternativa utförare men de får inte tjäna pengar på sin verksamhet. Det vi sett efter ett antal år med alternativa vårdgivare eller utförare av skoluppdrag är att den kvalitet som de presterar ofta är högre än vad kommunal drift ger. Därför anser vi allianspartier att frågan om vinst är att ha fel fokus. Den vinst som tas ut i en verksamhet används oftast för nya investeringar och företagen kan minska sina skuldbördor. Men den fråga som är lokal och helt skiljer grupperingarna åt är satsningen på Billingens fritidsområde. Alliansen storsatsar, för Skövdebor, Skaraborgare och framtida besökare. Vi menar att denna satsning kommer att ge många positiva värden och att vi har råd med detta. S har en avvikande uppfattning. Det finns gott om övriga skiljefrågor så den framtida valrörelsen kommer att bli intressant. Alliansen kommer att satsa på fortsätta alliansledning av Skövde.