Utan spaning – ingen aning

posted in: Conny Brännberg | 0
Under några dagar har vi gäster från Vilnius-regionen i Litauen. Vi har under några år haft ett samverkansavtal mellan våra regioner. I går träffades vi i Göteborg för att skriva under en förlängning av överenskommelsen att våra regioner ska regelbundet utbyta kulturella kontakter. Detta är ett led i vårt uppdrag att stärka våra internationella kontakter. Vi är en del av den europeiska gemenskapen och den bygger på folklig samverkan. Ska vi kunna hålla ihop Europa så räcker det inte med att politiska ledare träffas. Vi måste utöka kontaktytorna och träffas över olika former av gränser. Jag brukar säga att vi behöver internationella influenser, resa för att lära oss av andra, ibland resa för att bistå, men framför allt för att vi bättre ska förstå andra kulturen. Devisen jag använder ”Utan spaning – Ingen aning” är ett sätt att uttrycka detta. Vi verkar för att konstnärer ska kunna resa mellan våra regioner, att barn och unga ska mötas, att körer ska komma hit, att filmer från de olika regionerna ska visas på våra festivaler och mycket annat.
Nu är den litauiska delegationen på besök några dagar för att lära sig mer om vår region.