Stärk det nordiska kultursamarbetet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under några dagar har kulturpolitiker från de nordiska länderna varit samlade i Malmö för att tala om Nordisk Kulturpolitik. Mötet kallades för Nordiskt Kulturpolitiskt Toppmöte. På sociala medier finns det mer under taggen nordicsummitforculture. Det var ”handplockade” lokala, regionala och nationella politiker eller tjänsteperson från organ som arbetar på nationell eller nordisk nivå. Alla som var intresserade att delta hade möjlighet att anmäla sig men sedan valdes ett antal representativa personer ut som fick företräda sitt område eller funktion. Stor del av mötet handlade om att dela erfarenheter i form av bordssamtal. På detta sätt fick jag insikter från Danmark, Finland, Norge, Island och Åland. Även Färööarna hade representation men inte vid ”mitt” bord.
Jag blev stärkt i att vi ska utveckla det nordiska samarbetet. Idén som planterades i mitt huvud var att om 28 miljoner nordbor går samman blir vi en stark nordlig kulturnod i Europa.
Vi har redan ett antal verksamheter där vi samverkar. Bilden ovan är från Skärhamn på Tjörn där vi har det Nordiska Akvarellmuseet, ett exempel på nordisk samverkan.
Jag kommer att via mitt uppdrag inom SKL att verka för en förstärkning av det nordiska kulturutbytet.