Vi vill samtala med alla

posted in: Conny Brännberg | 0
kristdemokraterna har beslutat att det är OK att samtala med alla partier. Några har uppfattat beskedet som självklart. Att partier som är demokratiskt valda samtalar med varandra framstår som en del av det inre demokratiska arbetet, men andra har menat att ”ytterkantspartier” pratar man inte med.
Beskedet om att vi ska samtala med alla, i klartext innebär detta V och SD, eftersom vi redan pratar med övriga partier. Men vi säger också att i första hand vill vi bilda en allians igen.
Sedan några månader tillbaka råder ett nytt politiskt landskap i Sverige. Blocken har upphört och mycket tyder på att det är minoriteter som leder. Så är det i riksdagen och i mitt fall så tillhör jag en minoritetsledning såväl i Västra Götalandsregionen som i Skövde kommun.
För oss innebär det att vi nu kommer att samtala med alla partier för att se var vi får stöd i våra sakfrågor. Ibland kan vi inte komma fram till samma slutsats med andra partier, på grund av den ideologiska bas, som varje parti utgår ifrån. Ibland är det väldigt stora skillnader, t ex om allt ska göras i egenregi (t ex hälso- och sjukvård) eller om ”marknaden” kan få möjlighet att ta ansvar för välfärdssektorn.
Under en tid har Ebba Busch Thor trätt fram som en stark ledare och kommit med förslag och initiativ som andra måste förhålla sig till. Några menar att hon kan bli Sveriges första statsminister. Inom kristdemokraterna uppskattar vi henne rejält och står bakom henne. Så börjar det också bli utanför vårt parti. I flera undersökningar ser vi att hennes förtroende ökar och allt fler svenskar säger att de ska rösta på KD. Dessutom ansluter sig nya väljare till oss som medlemmar varje dag. I Skövde, där jag har min hemmaarena, har vårt medlemsregister ökat med över 20% sedan årsskiftet. Just nu är det vind i seglen för KD och till stor del har det med vår partiledare att göra, men hon betonar alltid att vi är ett stort lag som arbetar tillsammans.