Seminarium om MIK (Medie- och informationskunnighet)

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Även i år fortsätter vi på temat Medie- och Informationskunnighet för vårt seminarium på Almedalen. Förra året gav mersmak. För oss i Västsverige har MIK-frågorna varit levande under många år. Det arbete som främst filmpedagogerna startade har nu många andra yrkesgrupper anamman och då inte minst våra bibliotekarier. Det finns många ingångar i denna fråga. En är att läsförståelsen minskar bland svenska skolelever. När PISA-rapporten 2015 visade på att svenska elever inte håller internationell standard då det gäller läsförståelse startades mängder av insatser för att stötta skola i deras uppdrag. Idén var att initiera mängder av insatser för att bidra. Kopplat till detta visar det sig att många inte är källkritiska utan sväljer allt det som de läser som en ”sanning”. Därför behöver vi utbildning och det gäller också vuxna. Anette Novak, munera chef för Medierådet anser att det behövs ett medieborgarmärke. Något vi stöttar.

Samtidigt så minskar också den journalistiska närvaron på många orter i landet. Då uppstår andra ”publicister” och då inte alltid som oberoende, och kritiskt granskade journalister. Samtidigt så har också medierna ibland valt att publicera vädligt vinklade artiklar och därför har en misstro till medier vuxit fram. För de seriösa mediehusen är detta angelägna frågor. Särskilt då marknaden förändras och ingen vill tappa sina kunder.
Vårt seminarium beskrivs på detta sätt i Almedalens programguide:

Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi

Arrangör:
                                                                                                                                                                        Västra Götalandsregionen                
Dag:
                                        1/7 2019 09:15 – 10:00                
Evenemangskategori:
                        Seminarium                    
Evenemangstyp:
                                        Seminarium                
Ämnesområde:
                                        Kommunikation/information                
Ämnesområde 2:
                                                    Media/journalistik                    
Språk:
                                        Svenska                
Plats:
                                        Strandvägen, H551                
Platsbeskrivning:
                                                    Strandvägen mitt emot Almedalsparken                    
 
                                                                                                                                                 


Beskrivning av samhällsfrågan                

Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen och göra svenska medborgare till medieborgare?

Utökad information om evenemanget                        

Medie- och informationskunnighet (MIK) står högt på agendan:  Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Västra Götalandsregionen står värd för UNESCO-konferensen Global Media and Information Literacy 2019, samtidigt som Bokmässan uppmärksammar MIK-temat i år. Statens medieråd föreslår att införa ett nationellt medieborgarmärke för att göra alla invånare i Sverige till MIK-kunniga medieborgare. Hur går vi tillväga för att genomföra det – och när får vi en nationell MIK-strategi? I diskussionen möts representanter från stat och region, Statens Medieråd, SVT och Göteborgs universitet för att diskutera hur vi tillsammans kan motverka desinformation och näthat samt hur Sverige kan bli världens mest mediekunniga land.

Medverkande:
  •                                                                                                                                                                                                                                 Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television (SVT)
  • Anette Novak, direktör, Medierådet
  • Anna Sibinska, riksdagsledamot, (MP) Kulturutskottet
  • Carl Heath, nationell utredare
  • Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, Göteborgs universitet
  • Conny Brännberg, ordf kulturnämnden, (KD) Västra Götalandsregionen
  • Daniel Andersson, 1 vice ordf kulturnämnden, (L) Västra Götalandsregionen
  • Katti Hoflin, moderator, kulturchef Västra Götalandsregionen