En rundare region

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Att resa kollektivt är bra. Ur många aspekter. men bilen behövs också. Många verkar tänka att alla bor nära Metron. Så är ju inte fallet. En av de stora skärningspunkterna i svensk politik handlar om Stad-Land. Många bor utanför städerna och därför är
bilen en nödvändighet. Jag tror att det är bra med en levande landsbygd och därför bör också samhället stötta de som bor utanför städerna. Ett sådant sätt är generösa reseavdrag. Som kulturpolitiker ser jag att barn som bor i staden ofta kan resa till
kulturskolan med kollektivtrafiken. Barn på landet är ofta helt beroende av att föräldrar eller andra vuxna skjutsar. Alla avdrag i dag är kopplade till arbeten, men vi får inte glömma vikten av att man är aktiv i civilsamhället eller kan delta i offentliga
erbjudanden  på ett rättvist sätt.