Kulturstrategin är antagen

posted in: Conny Brännberg | 0
Regionfullmäktige har antagit en ny kulturstrategi. Framöver kommer vi att ha ett gemensamt dokument för själva strategin, kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Det har varit ett omfattande arbete som bedrivits inom Koncernavdelning Kultur. Över 1300 personer har deltagit i över 30 olika dialoger. Idèn med strategin är inte att vi som politiker ska ha ett ovanifrånperspektiv och anta ett dokument som ska ”tryckas ut” i olika verksamheter. Det är snarare tvärtom, det är iakttagelser från fältet som utgör de bärande tankarna. Det innebär att det finns indiivider eller organisationer som redan idag bär dessa idéer men genom samverkan kan vi stärka dess och växla upp medlen.
 
När regionfullmäktige debatterade strategin var det lovord från alla partier. Det känns verkligen bra som en start för ett viktigt dokument.
 
Nu inleds nästa fas nämligen att denna plan ska utgöra riktlinjen för de förflyttningar som vi vill göra de kommande åren.