Rusta upp järnvägsnätet

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Kristdemokraterna har nu tagit ställning till höghastighetståg i Sverige. Beslutet vid rikstinget blev att det viktigaste är en upprustning av våra nuvarande stambanor men också att vi kan vara med om en utbyggnad. Men att satsa många hundra miljarder på höghastighetståg på nya stambanor är inte något som partiet kommer att medverka till.

Vi konstaterar att allt fler vill åka tåg. Det är en positiv trend och mycket tyder på att den kommer att bestå. Däför är det oerhört angeläget att vi gör stora satsningar på upprustning. Tyvärr kan vi konstatera att underhållsbehovet är oerhört stort.
Jag tillhör dem som tror på ”marknaden”  och avreglering, men då det gäller järnvägar behöver vi nog tänka om. I dag har vi leverantörer och underleverantörer och dessa har också underleverantörer. Ingen verkar bry sig om det vardagliga underhållet utan man rycker ut med stora insatser då något behöver lagas. Det är nog dags att se över både Trafikverkets roll och tågoperatörernas. För oss som använder Västra Stambanan (jag åker tåg nästan dagligen) så konstaterar vi att det är också väldigt mycket gods som transporteras och att det ofta blir konkurrens med persontransporterna. Det är också en tydligt trend att allt mer av gods flyttas till järnvägen från lastbilar. Detta ställer ändå större krav på järnvägsnätet.
Kristdemokraterna kommer nu att verka för en kraftig upprustning av järnvägarna och skickar idén om höghastiighetståg på framtiden.