Vi värnar Public Service

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Kristdemokraterna vill verka för Public Service. Att vara radio och TV i allmänhetens tjänst förpliktigar. Därför menar partiet att såväl Sveriges Television som Sveriges Radio ska ha ett utbud som tar ansvar för en objektiv och saklig granskning men också verka folkbildande. Då det gäller Utbildningsradion har den fokus på att erbjuda kunskap och bildning och fyller idag en viktig funktion. Men då det gäller framför allt SVT finns det anledning att se över programutbudet. Idag visas rörlig bild i många olika fönster och utbudet är enormt och hela världens utbud finns tillgänlgti via modern teknik. Därför är det angeläget att att betona demokratiperspektivet. Masskommunikationsmedierna har en viktig roll för att informera, granska och kommentera, men då det gäller underhållning/nöje finns det andra kommunikationskanaler som kan utveckla dessa områden. Det är inte den primära uppgiften för Public Service.
Vi talar ofta om jämlikhet. Alla ska ha rätt till ett basutbud av nyheter och samhällsprogram som når alla hushåll. Detta ska finansieras solidariskt. De kommersiella kanalerna kommer aldrig att nå alla och deras utbud kommer att ha ett specifikt syfte. Det kan vara förenligt med idén om public service, men vi behöver säkra att SR och SVT altid har ”allmänheten” i fokus.
En annan aspekt har också att göra med lokaliseringen av journalister. Vi ser att medielandskapet är under stark förändring och att många orter saknar granskande journalister. De tradionella mediehusen genomgår en stark strukturförändring och Public Service måste garantera ett ”hela landen”-perspektiv.
Många menar att Kristdemokraternas nya mediepolitik innebär ett hot mot yttrandefriheten. Det är precis tvärtom. Vi menar att Public Service är så viktigt att det ska värnas men också spetsas till. Därför vill vi att resurserna ska använda för ”kärnverksamheten”. En rad nöjes- och underhållningsprogram kan andra ansvara för och tittarna avgör vilka kanaler som de ska använda.
Vi ser också stora förändringar av distributionsledet genom de nya och många streamingstjänsterna. Detta ställer också stora krav på Public Service och inte minst är det angeläget att ”arkivmaterial” görs tillgängligt.
KD har bestämt sig för att verka för ett starkt och fristående Public Service med en viktig samhällsgranskande och informativ roll. Det är tydligt att en del program av underhållningskaraktär får produceras av andra och att tittarna får aktivt välja vilken kanal de ska ta del av.