David Lega inspirerar inför Europaparlamentsvalet

posted in: Conny Brännberg | 0
Det går bra för Kristdemokraterna i många olika mätningar. Det bådar gott inför det stundande Europarlamentsvalet. KD har en stark valsedel som toppas av Sara Skyttedal och David Lega. I dag var det partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Skaraborg och på plats fanns David Lega. Det blev ett inspirerande tal där det framgick att KD har en EU-vänlig linje, men säger tydligt nej till att EU ska ta över och bli en federation. David var väldigt tydlig med att han ska verka för mänskliga rättigheter och att Sverige får behålla så stor makt över sina egna beslut som är möjligt. Han förklarade EU-frågorna på ett enkelt, men ocksp väldigt klokt sätt, och det haglade också frågor från publiken över honom.
Listan toppas av Sara Skyttedal och David är tvåa. De första opinionsundersökningarna som kommit tyder på att två mandat för KD är fullt möjligt. Men den ökande opinionen kan det också bli ett tredje mandat och på den platsen finns Liza-Maria Norlin. Jag kommer att vara mycket aktiv under valrörelsen men har inte avsikten att själv bli parlamentariker men kommer att aktivt bidra till att vi får en god KD-representaion i Bryssel.

Vi bygger ett nätverk

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Runt om i landet har kristdemokraterna fått ledande uppdrag inom kulturnämnder. Eller som det oftast handlar om kultur/fritid/idrott. Att arbeta med dessa frågor är starkt förknippad med vad vi menar att ett väldfärdssamhälle ska innehålla. Kultur handlar om en inre odling och vi menar att kultur berikar. Vad vi gör på vår fritid har också stor betydelse för vår folkhälsa. Kristdemokraterna menar att civilsamhället är oerhört viktigt och att ingå i en förening och dess gemenskap är berikande. Riksidrottsförbundet har en devis som heter ”rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse” och det sammanfattar bra varför vi menar att denna sektor behövs. För oss kristdemokrater är också gemenskap över generationerna viktigt. Att utöva eller ta del av kultur och idrott är något vi gärna gör tillsammans. Vi vill verka för att familjer får möjligheten att göra sådant tillsammans. Därför betonar vi tillgänglighet till våra institutioner och arenor. Att göra tillsammans är viktigt. Det är t ex intressant att notera att många av de stora rockstjärnorna som nu själva är i ”pensionsålder” drar stor publik och att det inte är ovanligt att tre generationer går tillsammans. Paul McCartney är ett sådant exempel. Han är född 1942 och drar stor publik.  

Bilden ovan är några av oss kristdemokrater som är engagerade inom kultursektorn. Vi möts vid olika tillfällen för att stötta och inspirera varandra. Denna gång möttes vi i Eskilstuna under Folk och Kultur.

Halmen lockar

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Halmens Hus i Bengtsfors är en pärla. Sedan många år har Halmens Hus ett regionalt uppdrag och bidrar till att sprida kunskap om det svenska kulturarvet men också om halmen som ett hållbart material.

I dag är det svårt att tänka sig att halmen var en stor industri i norra Dalsland för 100 år sedan. Halmen blev en möjlighet för många dalslänningar att överleva under svåra missväxtår och under stor fattigdom. Under några årtionden var det många dalslänningar som emigrerade till USA. Men för andra blev hemslöjden och särskilt kvinnornas engagemang en möjlighet för andra att kunna bo kvar. Under några årtionden blev halmen inte bara ett hemmaarbete vid sidan av annat, utan utvecklades till en ”industri” som stärkte bygden och skapade en exportartikel. Många i USA ville bära svenska halmhattar och detta blev en stor exportprodukt.
Halmens Hus beskriver en period i svensk historia där stora utmaningar rådde, men där också entreprenörskap utvecklades. Ett av många perspektiv är att hemslöjden ofta (kanske till och med oftast) initierades av kvinnor. Nu står Halmens Hus inför beslut om att skapa en ny basutställning. Den kommer att stärka verksamheten som troligtvis är unik i Norden. Ett besök i Bengtsfors kan rekommenderas. 

Samhället byggs underifrån

posted in: Conny Brännberg | 0
Det är i den lilla och nära gemenskapen som många goda värden utvecklas och förstärks. Därför är familjen så viktig. Den ger ett underifrån-perspektiv och är ett fundament för hela samhällsbygget. Genom lagstiftning kan man få ett top-down-perspektiv men jag menar att det omvända är bättre.
Det är i familjegemenskapen som man tränas i att ta hänsyn, ställa upp för varandra och visa sann solidaritet. Ensamheten är en av vårt samhälles stora utmaningar och gemenskap är motdraget. Jag är övertygad om att de aktörer som erbjuder gemenskap är morgondagens stora vinnare. Därför är ensamheten en av civilsamhällets stora utmaningar. Genom att erbjuda gemenskap stärks också de sociala sammanhangen. Ett hållbart samhälle har en viktig beståndsdel: den sociala hållbarheten. Vi kristdemokrater kallar detta för värden och därför är vi ett värdebaserat parti. Vår ideologi eller politiska filosofi bygger på ett antal principer. Dessa pekar på det samhälle som vi vill verka för. Utgångspunkten blir alltid den lilla och nära gemenskapen. Samhället är mycket större än staten.

Vem blir nästa kulturminister?

posted in: Conny Brännberg | 0

 

Det spekuleras friskt bland mina politikerkompisar om vem som ska bli den kommande kulturministern. Förra gången så var det många som höjde förvånat på ögonbrynen när Stefan Löfvén presenterade Alice Bah Kuhnke som minister.

Jag tillhör dem som helst hade sett en alliansregering, i andra hand en M-KD-lösning. Men just nu vinner man inget på att hänga läpp, utan nu handlar det om att skapa goda relationer med det nya politiska gänget som är på väg in i kulturdepartement.

Vad historien kommer att skriva om Alice som minister återstår att se, men det finns några väldigt positiva saker som kännetecknat relationerna med departementet de senaste åren.

Även om jag ofta kritiserar Löfvén så har jag ett antal gånger berömt honom då han bestämde att kulturministern också skulle vara demokratiminister. Jag har träffat Alice vid många tillfällen och det har varit mycket lätt att både få kontakt och att få henne att lyssna på oss. Vi har fått många möjliga att framföra våra synpunkter (ofta har vi gnällt och kritiserat) men kan ändå konstatera att samtalen har varit goda. I flera avseenden har vi haft olika politiska uppfattningar, men haft en god relation och lyssnat på varandra. Så ur den synpunkten kan jag ge Alice klart godkänt som minister. Det betyder mycket för oss lokala och regionala kulturpolitiker att det är lätt att få kontakt och prata med en minister. Samtidigt så är det nog också statssekretarens Per Olsson Fridhs förtjänst att så mycket har fungerat så bra i våra relationer. Han har varit personligt engagerad i frågorna och ofta haft stort klokskap i sitt sätt att leda, och då han ersatt ministern har han gjort det på ett föredömligt sätt.

Nu avvaktar vi vad Löfvén kommer att presentera ( i morgon då jag skriver detta). Jag har gått igenom ett antal personer inom kultursektorn som kanske kan vara aktuella, men just nu ser jag ingen given. Lättare att finna inom S-leden än inom MP-leden. Är det så att MP ska fortsätta att leda arbetet kanske det blir en ”utifrån-person” då, så vitt jag känner till, inte det finns så många tongivande kulturpolitiker inom MP.

Men Löfvén kanske har hittat någon ny oförmåga. Oavsett vem det blir så hoppas jag att vi kan odla goda relationer från första dagen. Jag ska göra mitt för att bidra till goda relationer mellan vår region och statens främsta kulturpolitiker.

Ser helst en M+KD-regering

posted in: Conny Brännberg | 0
I dag meddelar Annie Lööf att Stefan Löfven framöver kommer att driva så många C-frågor att hon stöttar honom som statsminister. Däremot ska varken hon eller andra centerpartister vara med i regeringen. Under hela valrörelsen har M,C,KD och L stått sida vid sida och sagt att vi behöver ett nytt ledarskap i Sverige. Kanske är det C som drivit den frågan mest? Att Sverige behöver en annan statsminister handlar helt enkelt om att vi tror att det behövs en förändring. Sverige behöver reformeras!
Två gånger har riksdagen under de fyra månader som gått sedan valet sagt nej till talmannens förslag. Nu ska en tredje omröstning ske nästa vecka. Innan dess ska olika beslutsorgan inom C och L ta ställning.
Matematiken ser ut så här:
S+MP har 116 röster (100+16)
C+L har 51 (31+20)
M+KD har 92 (70+22)
V har 28
SD har 62
 
Så då uppstår några alternativ:
Det mest sannolika:
C o L röstar jag till en S+MP-regering och får då 167 röster
Övriga partier röstar nej till S+MP-regering och vinner då eftersom det blir då 182 röster. Då blir inte Stefan Löfven statsminister.
 
Detta hänger alltså på att V säger nej. De har ingen som helst anledning att säga JA, men även om de avstår så vinner Löfvén. Men Löfvén blir då helt beroende av att ha stöd av V under de kommande åren, men varför skulle V stötta en regering, som enligt Annie Lööf, ska driva liberal politik?
 
Om de 182 rösterna säger nej till Löfven återstår omgång fyra.
 
Då kan följande ske; C och L avstår från att stoppa Kristersson. Då kan rösterna bli så att
M+KD och SD säger ja, dvs 154 röster säger JA. S och MP har 116 och får stöd av V vilket innebär att de får ihop 144 röster. Då blir Kristersson utsedd att bilda regering.
 
Så kontentan av detta av detta: Ingen logik kan förutsäga vad som sker de närmaste veckorna. Eller; vad som helst kan hända.
 
 
 
 

Dags för filmfestival

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Den 25 Jan är det premiär för årets film festival i Göteborg. I går var det proramsläpp. Mångder av människor trängdes på Auktionsverkets Kulturarena för att lyssna till programgruppen som gav tips om sevärda filmer under festivalen.

Filmfestivalen är under stark utveckling. Besökarna, som är de viktigaste för festivalen, visade stor entusiasm då presentationerna av filmer gjordes. Publiken, dvs de som ser filmerna är kärnan i verksamheten. Men det som utvecklas är mängden av kringarrangemang, ofta riktat till ”branschen”. De stora filmfestivalerna i världen är ofta branschmöten, men det speciella med Götebporg är att man kan kombinera både det publika, det konstnärliga och det branschmässiga. Utbudet av filmer är imponerande, seminarierna spänner över mängder av områden och festivalens olika kategorier leder till många olika engagemang. För egen del är jag involverad i festivalen på flera olika sätt. En del av finansieringen kommer från Kulturnämnden och framför allt har jag varit engagerad i att festivalen inte bara visas i Göteborg utan streamas till en lokal biograf. Detta gör att festivalen får en tydlig regional förankring. Sedan står jag som inbjudare till Sveriges andra filmpolitiska toppmöte som kommer att äga rum fre 25 jan. När de nya filmpolitiska målen fastställdes av riksdagen ingick det att det skulle ordnas ett ”toppmöte”. Jag föreslog att vi i Västsverige skulle stå värdar för det första ”summit” som genomfördes 2018. När jag avslutade det mötet bjöd jag in till 2019 års filmpolitiska toppmöte i Göteborg. Det var inget jag hade något som helst mandat att göra, inga beslut var fattade, och troligtvis hade ingen riktigt funderat på om de skulle erbjuda sig att vara värdar. Så alla samtyckte och tyckte att det var en bra idé att ordna mötet samma dag som premiären sker. I praktiken är många av de som deltar bokade för festivalen och det blir alltså ingen ytterligare dag för detta angelägna filmpolitiska möte. Ett annat arrangemang som jag ska medverka i är GP Live som kommer att sända torsdag kväll 30 januari där vi är en panel som ska diskutera film i Göteborg. Det har varit en hel del skriverier kring detta och GP vill haka på den debatten i ett TV-sänt samtal. Förhoppningsvis ska jag också hinna se film och delta i seminarier. Men utöver alla planerade event så sker också många spontankontakter under en festival. Ofta är dessa möten också oerhört givande. Så jag ser fram emot årets version av filmfestivalen som har ett övergripande tema om apokalypsen och försöker att lyfta några av de svåra frågor som mänskligheten står inför.

Dags för en ny regering eller extraval?

posted in: Conny Brännberg | 0
Jag har under hösten argumenterat för att de politiska partierna måste lösa regeringsfrågan och därmed undvika ett extraval. Enligt vår ordning så kan fyra omröstningar av statsministerkandidat ske i riksdagen. Två har genomförts och riksdagen har båda gångerna sagt nej till de föreslagna regeringsbildarna. Nu har både Löfvén och Kristerson fått julhelgen på sig för att återkomma till talmannen. Enligt planen ska en ny omröstning ske i riksdagen nästa vecka.
Jag har argumenterat för att Ulf Kristersson bör bli regeringsbildare och bilda en regering som företräds av M och KD. På detta sätt blir det ett stort fokus på riksdagens och deras ledamöter att leda Sverige. Svenska folket har gjort sitt och valt in åtta partier i riksdagen. Totalt är det 349 folkvalda som måste finna breda lösningar om vad som är bäst för Sverige. Regeringens uppgift blir, om den utgörs av en minoritet, att söka efter breda uppgörelser i riksdagen. Detta har såväl Löfvén, Lööf och Björklund framfört, men de har då hela tiden utgått från att de är del av regeringen. Med det omvända resonemanget att man betonar riksdagens styrka och kraft och strävar efter breda samverksanslösningar lägger man inte fokus på regeringen utan på riksdagen. Enligt ordningen måste riksdagen ”tolerera” en regering, vilket innebär att man kan skapa en M+KD-regering nästa vecka, genom att ett antal partier avstår från att rösta. På så sätt visar de inte att de stödjer regeringen men ”tolererar” den. Det är det bästa sättet för Lööf och Björklund att visa ansvar och därmed också kunna behålla alliansen som en politiska konstellation. Om två av partierna utgör regering så blir det de övriga sex som bestämmer. Visst kan man anföra att det är en svag regering, men just nu är det ett betydligt bättre alternativ än att Sverige måste göra ett extraval till våren.
1 2 3 4 5 6 185