Dags för fika!

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Ett av våra vardagliga händelser är fika. Dags för fika brukar någon arbetskamrat säga och så är det dags för lit kaffe, te och något tilltugg. Jag är ofta på möten/konferenser och då är det väldigt vanligt med frallor inslagna i plats. Det är OK men ibland verkar de ha legat framme så länge att jag avstår från att överhuvudtaget äta dem. Därför blev jag så berörd av en fikastund i torsdags. Vi var ett gäng (styrelsen för Turistrådet Västsverige) som åkte runt i Dalsland tillsammans i en buss. Vi hade ett späckat program och skulle möta entreprenörer och kommunalråd på flera platser i Dalsland. Vi inledde på Upperud 9:9 där vi skulle ha förmiddagsfika. Jag blev helt tagen av dukningen av fikat. Ta dig lite tid och titta på bilden. Vackert, snyggt upplagt och helt enjkelt omgiven av färger så man blev helt betagen.
Det kostar lite extra att göra en sådan dukning. Det tar några minuter extra, men skapar ett väldigt positivt förhållande inför fikat. Dessutom smakade det väldigt gott. När en entreprenör gör ”det lilla extra” så åker man därifrån som en nöjd gäst och berättar gärna för andra om mottagandet och värdskapet.
Upperud 9:9 är ett hotell i Upperud, i hjärtat av Dalsland, och är ett mindre hotell men också en mötesplats för många där maten sticker ut. Hela stället handlar om det goda värdskapet och dit återvänder jag gärna. 

Hela landet ska leva

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Hela landet ska leva! Det låter som en självklarhet, men ibland känns politikernas snack som ett hån mot landsbygden. Normen heter urbanisering och många utgår i sin vardagsbeskrivning från situationen i den stora staden. När man hör en rikspolitiker tala om att fler ska åka kollektivt, så utgår man från att alla kan göra det. För stora delar av Sverige finns det ingen kollektivtrafik alls. När man hör att cykeln ska användas till och från jobbet utgår man från en verklighet som många inte kan identifiera sig med. Regeringens satsning på miljöfrämjande insatser handlar om att man ska få premie för inköp av en elcykel, men detta är åter ett uttryck för stadens invånare. Att arbetspendla flera mil är en vanlig situation för många. När sedan bensinskatten höjs, trots politiska försäkringar att den inte skulle höjas, så drabbar det åter de som bor på landsbygden. Att få livspusslet att hänga ihop för många barnfamiljer utanför den stora staden kan ske genom att man har bil. Utan den fungerar inte landsbygden. Många väljer att bo utanför städerna och det borde finnas ett politiskt stöd för detta. En fråga som ofta lyfts är t ex reseavdrag för den som skjutsar sina barn till träning eller kulturskolan. Många talar om jämlikhet och att vi ska ha liknande förutsättningar över hela landet. Tyvärr är det oftast i valtider som man hör sådant och mellan valen så är det ett kraftfullt fokus på den stora staden. Detta måste ändras!
 

Mighty oaks

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Vid årets kulturting talade Stella Hall från North East England om succén kring ”Festival of Thrift”. Det började i liten skala men samlar nu mängder av hantverkare, makers, konstnärer, artister och rejält med besökare. Hennes Point var ”Mighty oaks from little acorns grow” och menade att allt börjar med en idé och i det lilla. Hon berättade om hur tankarna om en happening inleddes och hur det idag har utvecklas till att vara ett stort event i North humberland.
Idiomet fastnade hos mig. Vi brukar ofta prata om frön och att fröna måste hamna i den goda jorden. När jag var vid stugan på Torsö i helgen gick jag för att plocka liljekonvalj under de stora ekarna. Alldeles vid vår tomt tronar några stora ekar. De är väldiga och är verkligen mäktiga. Då påmindes jag om Stellas ord om att även den största eken börjar med ett litet ekollon.
 

Kulturting om konstnärers villkor

posted in: Conny Brännberg | 0
 
I fokus för årets kulturting stod konstnärerna. Vi hade bestämt oss att denna gång bjuda in konstnärer i Västra Götaland och ha en konferens där vi lyssnade till deras erfarenheter och tankar. Regeringens utredare, Ann-Christin Nykvist, var huvudtalare och gick igenom den konstnärspolitiska utredningen. Den kommer snart för remiss och då har vi en hel del att kommentera. Den kartläggning av ekonomi som presenterades visade att många av våra konstnärer tjänar under 20 000 kr i månaden.
Dagen bestod av mängder av samtal. Dels var det några konstnärer som deltog via filmer där de beskrev sin situation. I andra fall var det samtal på scen, men det ordnades också ”öga mot öga”-samtal där en politiker satt vid ett bord omgiven av konstnärer. Många samtal skedde också vid fikastunderna. Vi hade också sett till att alla konstnärer kunde ladda ned sin biljett så att de inte hade några utlägg alls för dagen.
Som ordförande för kulturnämnden har jag haft förmånen att, tillsammans med mina kulturpolitiska kollegor, lyfta fram flera olika områden under denna mandatperiod. När jag reser runt i Sverige är det många som berättar att de uppmärksammat vad vi gjort. Det är uppmuntrande. Det finns en enorm kreativitet bland konstnärerna i Västra Götaland. Nästa vecka ska vi dela ut stipendier och det är alltid en högtid. Våra satsningar på ersättningar vid utställningar (MU-avtalet) har också fått uppmärksamhet liksom de satsningar som vi gjort på kollektivverkstäder. Man kan räkna lite olika hur många konstnärer som finns i vår region. Enligt Konstnärsnämnden så är det 4617 personer som statistiskt faller under de olika konstnärliga yrkesområdena. Vår egen statistikavdelning visar att siffran är något högre, men oavsett det exakta antalet så har vi många kreativa yrkesverksamma personer som bidrar till det goda livets genomförande. Konst har en viktig roll i vårt samhälle.

Nätverket för Regional Turism utvecklas

posted in: Conny Brännberg | 0
 

2006 tog vi från Turistrådet Västsverige ett initiativ att bilda ett Nätverk för Regional Turism. Under årens lopp har nätverket utvecklas och är nu en etablerad part som företrädare för de regionala turistorganisationerna runt om i Sverige. De olika regionerna/landstingen har olika sätt att organisera besöksnäringen men alla har gemensamma frågeställningar. Därför är det oerhört berikande och inspirerande att ta del av varandras erfarenheter, men också å nya kunskaper. Denna gång då nätverket träffades var vi två dagar i Göteborg och många västsvenska företag som är involverade i branschen deltog. Bland annat fick vi en presentation av den stora satsning på besöksnäring som Göteborgs Stad gör i samband med satsningen på Liseberg, Stena presenterade hur de verkar för att främja miljön som en av de stora transportörerna av besökare. Likaså fick vi en presentation av Landvetter som arbetar med att bli Sveriges miljövänligaste flygplats. Nevs som tillverkar el-bilar gav också sina perspektiv på de förändringar som är på gång. Flera statliga myndigheter och bolag medverkade också och gav aktuell information. Nätverket är till för både förtroendevalda och chefstjänstepersoner. Jag har haft ett stort engagemang i detta nätverk sedan starten och är nu beredd att ta ytterligare steg i att involvera fler politiker i detta. Några av dessa tankar samtalade vi om i den politiska grupperingen under vårmötet. Bilden ovan är från ett samtal med de förtroendevalda i nätverket.

 

Intresset för vandring ökar

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Intresset för vandring ökar stort. Av den anledningen ordnades ett välbesökt möte hos länsstyrelsen i samverkan med Turistrådet Västsverige och Västarvet. Hörsalen hos länsstyrelsen i Göteborg var fullsatt och ett stort antal personer som arbetar med ledutveckling. Jag avslutade dagen och talade om vikten av att vi arbetar långsiktigt, i nära samverkan men också att vi i första hand talar om leder. Begreppet led skulle jag vilja användas som ett samlande namn. Vissa vill tala om vandringsleder, andra om joggningsleder, eller cykelleder, ridleder, kanotleder, kanallleder osv. Det finns en kärna av led-begreppet som alla delar. Leden är fysisk, den ska finnas väl skyltad, alltid markägare involverad och det behövs en massa geodata.
Mitt förslag är att länsstyrelsen, Regionen och Kommunerna krokar arm och gör Västra Götaland till Sverige bästa ledregion. Jag ser gärna att vi välkomnar många till vår fantastiska natur och kultur och gärna gör det ”slow”
 

Vi finns ute i vimlet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Den här mandatperioden har Kristdemokraterna legat lågt i de flesta opinionsundersökningar. En av anledningarna är att väljarna inte känner till vår politik. Nu finns olika mätare i form av valkompasser. Många som tar dem blir överraskade då de visar sig ha kristdemokratiska sympatier. Vår syn på Familjen, som samhällets främsta och viktigaste byggsten, våra krav på att familjer ska kunna återförenas efter flykt, omställningen av vården, äldrepolitiken där vi vill minska skatten, företagande där vi vill verka för småföretagare och kombinationen av egenansvar och samhällsgemenskap. som är några av våra områden, är sådant som många ställer upp på. Därför försöker vi nu att berätta om vår politik. Vi använder rörliga bild på sociala medier, skriver debattartiklar och finns på gator och torg. Under maj månad är vi runt i de skaraborgska kommunerna och delar ut material och berättar om vår politik. Så kul att många är intresserade och vill samtala med oss. Vi delar också ut material i brevlådor så att man i lugn och ro ska kunna läsa om vår politik därhemma.
 

Stärk det nordiska kultursamarbetet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under några dagar har kulturpolitiker från de nordiska länderna varit samlade i Malmö för att tala om Nordisk Kulturpolitik. Mötet kallades för Nordiskt Kulturpolitiskt Toppmöte. På sociala medier finns det mer under taggen nordicsummitforculture. Det var ”handplockade” lokala, regionala och nationella politiker eller tjänsteperson från organ som arbetar på nationell eller nordisk nivå. Alla som var intresserade att delta hade möjlighet att anmäla sig men sedan valdes ett antal representativa personer ut som fick företräda sitt område eller funktion. Stor del av mötet handlade om att dela erfarenheter i form av bordssamtal. På detta sätt fick jag insikter från Danmark, Finland, Norge, Island och Åland. Även Färööarna hade representation men inte vid ”mitt” bord.
Jag blev stärkt i att vi ska utveckla det nordiska samarbetet. Idén som planterades i mitt huvud var att om 28 miljoner nordbor går samman blir vi en stark nordlig kulturnod i Europa.
Vi har redan ett antal verksamheter där vi samverkar. Bilden ovan är från Skärhamn på Tjörn där vi har det Nordiska Akvarellmuseet, ett exempel på nordisk samverkan.
Jag kommer att via mitt uppdrag inom SKL att verka för en förstärkning av det nordiska kulturutbytet.
 
1 3 4 5 6 7 8 9 185