Pressmeddelande om budgeten

posted in: VG-regionen | 0

Kristdemokraterna tar kampen mot barns och ungas ohälsa Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Det är en av huvudsatsningarna i Kristdemokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen som nu presenteras. Sammanlagt vill Kristdemokraterna satsa 200 miljoner kronor mer på hälso- … Continue reading

Debatt: Nattstopp i kollektivtrafiken – en jämställdhetsinsats som ökar antalet resenärer

posted in: VG-regionen | 0

Bussresenärer, i synnerhet yngre kvinnor, som av olika skäl reser under kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Närmare tio procent av de deltagande i en undersökning från Kalmar år 2005 uppgav att de av denna anledning valt bort kollektivtrafiken … Continue reading

Studiebesök i Kungälv 19 mars

posted in: VG-regionen | 0

Tisdagen den 19 mars fick Centrumpraktiken i Kungälv samt Kungälvs sjukhus besök av ledningsgruppen och regionfullmäktiges ledamöter från Kristdemokraterna Västra Götaland. I besöket deltog Annelie Sundling, Michael Kihlström, Marianne Nilsson, Monica Selin och Eva Kihlström (som höll i kamera och … Continue reading

Debatt: Västra Götalandsregionen behöver ett kompetenscentrum om endometrios

posted in: VG-regionen | 0

Mars månad är den ”internationella endometriosmånaden”. Runt omkring i världen pågår aktiviteter för att sprida kunskap och stödja forskningen om en vanlig men dold kvinnosjukdom. På Facebook uppmanas man att ha på sig ett gult band eller gult klädesplagg och … Continue reading

Livsstilsfrågor komplement till sjukvård

posted in: VG-regionen | 0

Enligt WHO – Världshälsoorganisationen, är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Enligt samma organisation kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga … Continue reading

1 2 3 4 6