Mer flexibilitet inom barnomsorgen

posted in: Tibro | 0

Kristdemokraterna i Tibro har genom Maria Maric (ordinarie BUN ledamot) och Jan Lundqvist (ersättande BUN ledamot), lämnat en motion med två förslag om hur barnomsorgen i Tibro kommun kan göras mer flexibel genom att erbjuda föräldrar fler möjligheter än de … Continued

Medborgardialog

posted in: Tibro | 0

Kristdemokraterna har lämnat sin tredje motion på kort tid gällande den utveckling mot en starkare, närmare och öppnare lokaldemokrati vi önskar se framöver. Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra. Det första förslaget gäller … Continued

Fler barnomsorgsplatser

posted in: Tibro | 0

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av vårt samarbete genom PeO Andersson och Maria Marić lämnat in en gemensam motion, med syfte att lyfta frågan om nya förskolelokaler i Tibro. Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga … Continued

Valår 2014

posted in: Mariestad | 0

Som ordförande för lokalavdelningen i Mariestad hälsar jag dig varmt välkommen till vår hemsida. Här presenterar Kristdemokraterna i Mariestad den lokala kommunpolitiken. Vi hoppas att du väljer att lägga din röst på just Kristdemokraterna i det kommunala, i det regionala … Läs mer

Lönsamma eltåg

posted in: Karlsborg | 0

Karlsborgsbanan: Lönsamma eltåg ger nordöstra Skaraborg hållbar utveckling Västra Götalandsregionens utredning om en framtida potential för Karlsborgsbanan är ute på remiss. Karlsborgs kommun anser att utredningen innehåller värdefull information och visar att stråket längs Karlsborgsbanan har en bra framtida potential … Läs mer

Behöver vi en samvetsklausul?

posted in: Karlsborg | 0

Debattartikel Kristdemokraten Det kluvna samvetet? Behöver vi en samvetsklausul? Den senaste tiden har det förts diskussioner om samvetsfrihet inom vården. I vårt land har vi yttrande och åsiktsfrihet. Ytterst är vi ansvariga för etiska och moraliska ställningstaganden genom vårt samvete. … Läs mer

1 2 3 4 50