Väg 49, genomfart eller förbifart?

posted in: Karlsborg | 0

Tunga långtradare på väg 49 genom Karlsborgs centrala delar är ett besvärande faktum och skapar olägenheter i form av buller och avgaser för boende och vistande i området. Det är ingen idealisk situation och begränsar möjligheterna att planera för bostadsbyggande … Continued

Mer flexibilitet inom barnomsorgen

posted in: Tibro | 0

Kristdemokraterna i Tibro har genom Maria Maric (ordinarie BUN ledamot) och Jan Lundqvist (ersättande BUN ledamot), lämnat en motion med två förslag om hur barnomsorgen i Tibro kommun kan göras mer flexibel genom att erbjuda föräldrar fler möjligheter än de … Continued

Medborgardialog

posted in: Tibro | 0

Kristdemokraterna har lämnat sin tredje motion på kort tid gällande den utveckling mot en starkare, närmare och öppnare lokaldemokrati vi önskar se framöver. Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra. Det första förslaget gäller … Continued

Fler barnomsorgsplatser

posted in: Tibro | 0

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av vårt samarbete genom PeO Andersson och Maria Marić lämnat in en gemensam motion, med syfte att lyfta frågan om nya förskolelokaler i Tibro. Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga … Continued

1 2 3 4 50