Väg 49, genomfart eller förbifart?

posted in: Karlsborg | 0

Tunga långtradare på väg 49 genom Karlsborgs centrala delar är ett besvärande faktum och skapar olägenheter i form av buller och avgaser för boende och vistande i området. Det är ingen idealisk situation och begränsar möjligheterna att planera för bostadsbyggande … Continued

Lönsamma eltåg

posted in: Karlsborg | 0

Karlsborgsbanan: Lönsamma eltåg ger nordöstra Skaraborg hållbar utveckling Västra Götalandsregionens utredning om en framtida potential för Karlsborgsbanan är ute på remiss. Karlsborgs kommun anser att utredningen innehåller värdefull information och visar att stråket längs Karlsborgsbanan har en bra framtida potential … Läs mer

Behöver vi en samvetsklausul?

posted in: Karlsborg | 0

Debattartikel Kristdemokraten Det kluvna samvetet? Behöver vi en samvetsklausul? Den senaste tiden har det förts diskussioner om samvetsfrihet inom vården. I vårt land har vi yttrande och åsiktsfrihet. Ytterst är vi ansvariga för etiska och moraliska ställningstaganden genom vårt samvete. … Läs mer

Behövs arbetsförmedlingen?

posted in: Karlsborg | 0

Debatt. Artikel SLA DEN 13 MARS 2013. Numera utsätts Arbetsförmedlingen för kraftig kritik. Sedan 2007 har 18 miljarder som staten har anslagit till Arbetsförmedlingen inte utnyttjats till jobbskapande åtgärder utan har betalats tillbaka till staten. Riksrevisionen riktar kritik mot att … Läs mer

Kommunikationer

posted in: Karlsborg | 0

”Bra kommunikationer är nödvändiga ” KD vill att kommunikationerna till och från Karlsborg är lättillgängliga och ändamålsenliga med bra buss och tågförbindelser med målsättningen att människor föredrar att resa kollektivt. Samarbete med andra kommuner kan innebära nya lösningar. Förbättra bussförbindelser … Läs mer

Vård.Hälsa.Miljö

posted in: Karlsborg | 0

”Miljö är hälsa” KD betonar förvaltarskapstanken med att aktivt skydda och bevara livsbetingelserna för vår och kommande generationer. I folkhälsoarbetet ska hänsyn tas till en god arbetsmiljö, lindra effekterna av trafikgenomfarten, bidra till inköp av miljövänliga produkter, ställa krav på … Läs mer

Äldrevård

posted in: Karlsborg | 0

”En kommun där värdig omsorg gäller alla” Äldreomsorg Den kristdemokratiska människosynen utgår från att människan är en sammansatt helhet och har kroppsliga, psykiska och andliga behov. Äldreomsorgen erbjuds med människovärdet i centrum. Ett trygghetskontrakt ska finnas som tydligt visar vad … Läs mer

1 2 3 4