Skola

posted in: Karlsborg | 0

Skolan ska ge livskunskap, teoretisk och praktisk undervisning med studie- och utvecklingsplan.  Det ska finnas åtgärdsprogram som motverkar kränkande behandling. På gymnasieskolan är det angeläget att utveckla former av lärlingsutbildning med näringslivet. Det behövs en pedagogisk förstärkning i förskolan av … Läs mer

Kultur och fritid

posted in: Karlsborg | 0

”Kultur är livsviktigt” Vi behöver ett nytt kommunbibliotek och kulturhus i Karlsborg med samverkan mellan bibliotek och skola för att motivera barn och ungdomar till att läsa mer. Föreningar och studieförbund bidrar till ett rikt kulturliv. Kultur för barn och … Läs mer

Näringsliv

posted in: Karlsborg | 0

”En kommun som vill ha flera företag, människor och arbete” Det privata näringslivet är grunden för välfärd. Ett utvecklat näringsliv bidrar till en god kommunal service. KD vill tydliggöra företagens roll för att skapa arbete och därigenom skatteinkomster. Arbeta aktivt … Läs mer

1 2 3 4